Utbildning

Appar, mjukvara och IT-system för hälsa eller sjukvård

Under denna grundutbildning på tre dagar får du lära dig allt du behöver veta och göra innan en digital lösning börjar användas för hälsosyften eller inom sjukvården, antingen du använder, utvecklar, designar, driftsätter, levererar eller underhåller den.

Boka

Appar, mjukvara och IT-system för hälsa eller sjukvård

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00.

Pris: 21900 SEK (exkl moms)

Vi kommer att gå igenom exempel på många olika typer av digitala lösningar som används inom hälsa och sjukvård där vissa kräver CE-märkning och andra inte. Fokus är på kraven och gränsdragningarna i de medicintekniska förordningarna MDR och IVDR när det gäller programvara samt hur olika standarder och vägledningsdokument kan hjälpa till.

Även frågor kring integration av olika system och moduler, äganderätt till data och underhållsansvar kommer att tas upp under utbildningen.

För att få säkra och stabila digitala lösningar så behöver alla inblandade aktörer förstå sitt ansvar för olika aktiviteter och delar av IT-systemet, oavsett om man deltar i design, utveckling, integration, test, ändringar, underhåll eller drift. Och dessutom behöver ansvaret vara tydligt definierat och kunna redovisas i efterhand, vilket kräver dokumentation.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Appar, mjukvara och IT-system för hälsa eller sjukvård

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00.

Pris: 21900 SEK (exkl moms)

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se