Standardutveckling · SIS/TK 606

Borrhål för vatten och energi

Det har en stor betydelse att borrade brunnar för vatten och geoenergi utformas och anläggs på ett korrekt sätt.  Både för att säkerställa att den borrade brunnen fungerar som avsett, och utan att ge en negativ påverkan på den omgivande miljön. Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har därför bildat en standardiseringskommitté som ansvarar för att utarbeta standarder inom området.

Standardiseringsarbetet bedrivs inom den europeiska kommittén, CEN/TC 451 Water wells and borehole heat exchangers. Standarderna som utarbetas omfattar utformning, utförande, drift, övervakning, underhåll, avveckling och återställande av borrade brunnar.

Arbetsprogrammet för CEN/TC 451 bestäms av de deltagande organisationerna och SIS är en av dem.
CEN/TC 451 har två underliggande arbetsgrupper; WG 1 Water wells och WG 2 Borehole heat exchangers.

Genom SIS/TK 606 Borrhål för vatten och energi, har svenska intressenter en möjlighet att delta och påverka arbetet inom CEN/TC 451.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 1 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Borrföretagen i Sverige Ekonomisk Förening, Bromma
Nibe AB, Markaryd
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 451, Water wells and borehole heat exchangers
CEN/TC 451/WG 1, Water wells
CEN/TC 451/WG 2, Borehole heat exchangers
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Energi- och värmeöverföring (27) Gruvdrift och mineraler (73)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal. 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Yacine Slamti
Vice projektledare
yacine.slamti@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se