Standardutveckling · SIS/TK 606

Borrhål för vatten och energi

CEN, European Committee for Standardization, har startat ett arbete kring borrhål för vatten och energi under kvartal 1/2017. Målsättningen är att skapa en uppsättning standarder för intressenter som har intresse av överenskommelser inom området.

Arbetet bedrivs inom den europiska tekniska kommittén, CEN/TC 451 Water wells and borehole heat exchangers och är avsett att ta fram standarder för utformning, utförande, drift, övervakning, underhåll, avveckling och återställande av borrhål/platser.

Arbetsprogrammet för CEN/TC 451 utarbetas av de deltagande organisationerna och SIS är en av dem. Denna europiska tekniska kommitté har två underliggande arbetsgrupper som arbetet bedrivs i; CEN/TC 451/WG 1 Water wells och CEN/TC 451/WG 2 Borehole heat exchangers.

Genom den svenska spegelkommittén, SIS/TK 606 Borrhål för vatten och energi, får man möjlighet att följa, delta och påverka arbetet inom CEN/TC 451.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
EN 17522, Design och konstruktion av borrhålsvärmeväxlare för återfyllda borrhål
Deltagare 3 företag och organisationer
Borrföretagen i Sverige Ekonomisk Förening, Stockholm
Muovitech AB, Brämhult
Nibe AB, MARKARYD
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 451, Water wells and borehole heat exchangers
CEN/TC 451/WG 1, Water wells
CEN/TC 451/WG 2, Borehole heat exchangers
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Energi- och värmeöverföring (27) Gruvdrift och mineraler (73)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
08-55552021
yacine.slamti@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se