Standardutveckling · SIS/TK 606

Borrhål för vatten och energi

CEN, European Committee for Standardization, har startat ett arbete kring borrhål för vatten och energi under kvartal 1/2017. Målsättningen är att skapa en uppsättning standarder för intressenter som har intresse av överenskommelser inom området.

Arbetet bedrivs inom den europiska tekniska kommittén, CEN/TC 451 Water wells and borehole heat exchangers och är avsett att ta fram standarder för utformning, utförande, drift, övervakning, underhåll, avveckling och återställande av borrhål/platser.

Arbetsprogrammet för CEN/TC 451 utarbetas av de deltagande organisationerna och SIS är en av dem. Denna europiska tekniska kommitté har två underliggande arbetsgrupper som arbetet bedrivs i; CEN/TC 451/WG 1 Water wells och CEN/TC 451/WG 2 Borehole heat exchangers.

Genom den svenska spegelkommittén, SIS/TK 606 Borrhål för vatten och energi, får man möjlighet att följa, delta och påverka arbetet inom CEN/TC 451.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 4 företag och organisationer
Avanti System AB, Stockholm
Muovitech AB, Brämhult
Nibe AB, Markaryd
Sveriges Avanti-Borrare Förening, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 451, Water wells and borehole heat exchangers
CEN/TC 451/WG 1, Water wells
CEN/TC 451/WG 2, Borehole heat exchangers
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Energi- och värmeöverföring (27) Gruvdrift och mineraler (73)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
december
ons
4
Möte med SIS/TK 606 "Borrhål med vatten och energi" på SIS
09:30 - 12:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
08-55552021
yacine.slamti@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se