Standardutveckling · SIS/TK 606

Borrhål för vatten och energi

CEN, European Committee for Standardization, har startat ett arbete kring borrhål för vatten och energi under kvartal 1/2017. Målsättningen är att skapa en uppsättning standarder för intressenter som har intresse av överenskommelser inom området.

Arbetet bedrivs inom den europiska tekniska kommittén, CEN/TC 451 Water wells and borehole heat exchangers och är avsett att ta fram standarder för utformning, utförande, drift, övervakning, underhåll, avveckling och återställande av borrhål/platser.

Arbetsprogrammet för CEN/TC 451 utarbetas av de deltagande organisationerna och SIS är en av dem. Denna europiska tekniska kommitté har två underliggande arbetsgrupper som arbetet bedrivs i; CEN/TC 451/WG 1 Water wells och CEN/TC 451/WG 2 Borehole heat exchangers.

Genom den svenska spegelkommittén, SIS/TK 606 Borrhål för vatten och energi, får man möjlighet att följa, delta och påverka arbetet inom CEN/TC 451.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 1 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Borrföretagen i Sverige Ekonomisk Förening, Bromma
Nibe AB, Markaryd
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 451, Water wells and borehole heat exchangers
CEN/TC 451/WG 1, Water wells
CEN/TC 451/WG 2, Borehole heat exchangers
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Energi- och värmeöverföring (27) Gruvdrift och mineraler (73)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal. 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

Yacine Slamti
Vice projektledare
yacine.slamti@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se