Standardutveckling · SIS/TK 641

Datadrivna jordbruks- och livsmedelssystem

Datadrivna jordbruks- och livsmedelssystem använder teknik för att samla in och analysera data, vilket hjälper till att optimera jordbruket. Denna data används för att göra informerade beslut om plantering, bevattning, gödsling och skadedjursbekämpning. Utan standardisering, som säkerställer att alla system följer samma regler och dataformat, blir det svårare att jämföra och kombinera data från olika källor.

Vad arbetar kommittén med?

Kommittén är under uppstart och kommer inom kort ha sitt första konstituerande möte.

Arbetet kommer utgå ifrån några huvudområden:

  • Agrisemantik (termer och definitioner)
  • Hållbarhetsmodeller - mätetal och data i agrifood-system
  • Djurhållning/Djurproduktion - data management
  • Växthus, kontrollerad miljö och stadsodling

Den internationella kommittén ISO/TC 347 "Datadriven Agrifood systems" arbetar med standardisering inom detta område. Den blivande svenska kommittén SIS/TK 641 kommer att arbeta direkt med den internationella kommittén och därigenom bevaka svenska intressen. Målet är att skapa interoperabla system som kan kombineras sömlöst för att använda data på bästa möjliga sätt. Detta kan bidra till att lösa många av de utmaningar som dagens jordbruks- och livsmedelssystem står inför.

Vill du vara med i kommittén?

Kommittén är öppen för alla organisationer och vi välkomnar varmt nya deltagare! Om det kan vara av intresse för din organisation är Du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om kommitténs arbete (kontaktuppgifter till projektledningen i högerspalten).

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 1 företag och organisationer
GS1 Sweden AB, Stockholm
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 347, Data-driven agrifood systems
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Jordbruksverkets utlysning
Intressentmöte för Datadriven agrifood systems
Öppen inbjudan till Workshop om " Reference architecture for data-driven agrifood systems"

Kalender

2024
oktober
ons
9
Plenarmöte för registrerade ISO medlemmar och liaison : 2nd ISO/TC 347 Plenary meeting
13:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Thellberg
Projektledare
anders.thellberg@sis.se

Susanna Björk
Vice projektledare
susanna.bjork@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se