Standardutveckling · SIS/TK 628

Veterinärmedicin

Denna kommitté är relativt nystartad och arbetet som pågår baseras på arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 469 Animal health diagnostic analyses. Arbetet har börjat med att koncentrera sig på diagnostiska metoder, kvalitetskontroll av diagnostiska reagenser samt datahantering. Inom den svenska kommittén har vi möjlighet att ta egna initiativ till standardisering inom veterinärmedicinområdet både nationellt och internationellt. Vi söker nu fler intressenter som arbetar inom veterinärmedicin och som vill vara med att utveckla europeiska standarder som kommer att göra veterinärmedicinska analyser och dess datahantering mer säkert och jämförbart. Det är viktigt att Sverige är med och påverkar innehållet i standarderna då de kommer att bli svensk standard (SS) i och med att det är Europeiska standarder (EN), då dessa antas som nationell standard i alla Europeiska länder.

Vill du veta mer eller anmäla till att delta i arbetet, klicka på denna länk

Vi samlar experter från olika verksamheter av ett område för att få så stor kunskap som möjligt till standardiseringsarbetet.  I denna kommitte behövs fler från myndigheter, konsumenter, djursjukhus, laboratorier, akademi, industri och ideella organisationer.

SVA deltar i arbetet, varför gör ni det? ”Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och det är bra att få möjlighet att påverka framtida standarder inom vårt verksamhetsområde.”

Det är möjligt för alla som arbetar inom Veterinärmedicinen på något sätt att delta i standardiseringen och påverka innehållet i de standarder som senare publiceras som svensk standard, som kan komma att användas i upphandlingar, avtalsskrivning och för kvalitetssäkringsarbete på laboratorierna.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Deltagare 1 företag och organisationer
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 469, Animal health diagnostic analyses
CEN/TC 469/WG 1, Reagents and methods
CEN/TC 469/WG 2, Electronic laboratory data exchange
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se