Standardutveckling · SIS/TK 628

Veterinärmedicin

Denna kommitté är relativt nystartad och arbetet som pågår baseras på arbetet i den europeiska kommittén CEN/TC 469 Animal health diagnostic analyses. Arbetet har börjat med att koncentrera sig på diagnostiska metoder, kvalitetskontroll av diagnostiska reagenser samt datahantering. Inom den svenska kommittén har vi möjlighet att ta egna initiativ till standardisering inom veterinärmedicinområdet både nationellt och internationellt. Vi söker nu fler intressenter som arbetar inom veterinärmedicin och som vill vara med att utveckla europeiska standarder som kommer att göra veterinärmedicinska analyser och dess datahantering mer säkert och jämförbart.

Vill du veta mer eller anmäla till att delta i arbetet, klicka på denna länk

 

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 1 företag och organisationer
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 469, Animal health diagnostic analyses
CEN/TC 469/WG 1, Reagents and methods
CEN/TC 469/WG 2, Electronic data exchange
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se