Standardutveckling · SIS/TK 627

Cirkularitet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning

Nedskräpning i haven är ett miljöproblem som leder till lidande för många marina djur, men det är också ett problem som orsakar stora socioekonomiska konsekvenser och insatserna för att får ordning på problemen är många. I kommittén är cirkularitet och återbruk av plastbaserade material i fiskeredskap och vattenbruksutrustning i fokus.

Med hjälp av standarder är målet att minska det marina skräpet och därmed också skapa en hållbar resursanvändning och minskad miljöpåverkan från fiskeri-näringen och aktiveter runt denna.Det konkreta målet är att ta fram harmoniserade standarder (d.v.s. kopplade till EU-direktivet för engångsplaster 2019/904) avseende fiskeredskap och vattenbruksutrustnings cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.

De standarder som den svenska kommittén är med och utvecklar kan användas för design, tillverkning, spårning, återanvändning och återvinning av fiskeredskap och vattenbruksutrustning.  I arbetet ingår inte standardiseringsarbete som rör fiskhantering, paketering av fisk, matprodukter av fisk eller generell standardisering för material och utrustning, detta ingår i andra europeiska standardiseringskommittéers område.

Standarderna kan få stor påverkan på svenska företag och myndigheter, därför är det viktigt att hålla sig informerad och vara med och påverka standardernas framtagning. Vi arbetar aktivt och målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen.

I kommittén samlas företag, myndigheter och organisationer i ett unikt nätverk som tillsammans påverkar innehållet i kommande standarder. Vi välkomnar fler deltagare tex producenter samt försäljare av fiskredskap och vattenbruksutrustning, fiskeriorganisationer, myndigheter och miljö-/intresseorganisationer.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 5 företag och organisationer
Fiskeriföreningen Norden, Smögen
Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg
Sotenäs Kommun, Kungshamn
Svensk Sportfiskehandel, Stockholm
WK Konsult, Smögen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
CEN/TC 466, Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment.
CEN/TC 466/WG 1, Technical requirements of CDFG
CEN/TC 466/WG 2, Environmental and circular requirements for fishing gear and aquaculture equipment
CEN/TC 466/WG 3, Guidance on implementing CDFG
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.
Information om utbildningar, regelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nilla Persson
Projektledare
nilla.persson@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Willy Karlsson
Ordförande
WK Konsult