Standardutveckling · SIS/TK 626

Effektmätning av insatser och finansiering

Syftet med kommittén är att främja en gemensam förståelse kring hur insatser och finansieringar leder till önskade sociala och miljömässiga positiva resultat. Kommitténs långsiktiga mål är därför att standardisera terminologi, principer, metoder och processer för bedömning och beräkning samt rapportering av effektmätni

Syftet med kommittén är att samla svenska aktörer från olika intressentkategorier som har ett behov av att få ett gemensamt och harmoniserat språk, principer, metoder/processer för kvantitativ och kvalitativ bedömning samt rapportering av effektmätning från olika typer av insatser och finansieringsaktiviteter ämnade att förbättra prioriterade samhällsproblem.

Aktörer som berörs av effektmätning kan tex vara idéburna, offentliga och kommersiella organisationer, offentliga förvaltningar och olika typer av investerare/finansiärer men även rådgivare och akademin. 

Nyttan med standarderna som kommittén avser utveckla är en förenkling och tydliggörande av organisationers mätning och bedömning av effekter och nyttor kopplade till specifika insatser och/eller riktad finansiering. Standardiserad effektmätning är viktigt för att öka den sektorsövergripande enhetligheten i kommunikationen, kvaliteten på utvärderingar av effektrealisering och för en mer relevant rapporteringskultur.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 23 företag och organisationer
Effektfullt, Stockholm
Effektiv Altruism Sverige AB, Johanneshov
Föreningen Inkludera, Stockholm
Giva Sverige, STOCKHOLM
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, Tumba
Ideella föreningen Skyddsvärnet, STOCKHOLM
Kommuninvest i Sverige AB, ÖREBRO
Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, Stockholm
MedMod AB, Solna
Postkodstiftelsen, Stockholm
Project Design Grix AB, Lidingö
Ramboll Management Consulting AB, STOCKHOLM
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, Linköping
RISE Research Institutes of Sweden AB, GÖTEBORG
Serus AB, LINKÖPING
SKOOPI, STOCKHOLM
Stiftelsen Fryshuset, Stockholm
Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm
Svenska Postkodföreningen, Stockholm
The Swedish National Advisory Board for Impact Investing, Täby
Vägen Ut-Kooperativen ek för, GÖTEBORG
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm
Örebro kommun, Örebro
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niclas Widell
Projektledare
niclas.widell@sis.se

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se