Standardutveckling · SIS/PK 642

Tillgängliga och användbara laddningsplatser

När Sverige ställer om till fossilfritt, elbilarna blir fler och infrastrukturen för laddplatser utökas kraftigt, är det viktigt att alla ges möjlighet att använda dem oavsett rörelseförmåga, muskelstyrka eller längd. Kommittén arbetar med att ta fram en standard som ska kunna användas vid utformning av laddningsplatser för att göra dem så tillgängliga och användbara som möjligt.

Arbetets syfte

SIS/PK 642 Tillgängliga och användbara laddningsplatser har som fokus att ta fram en standard för utformning av laddningsplatser. Tanken är att standarden kan vara ett stöd när nya laddningsplatser utformas eller befintliga rustas upp. 

Projektets omfattning

Kommittén kommer att överväga flera aspekter när det gäller standardens omfattning. Det inkluderar utformningen av platsen, underhållsplaner, tillgänglighet för olika fordon, säkerhetsåtgärder för laddning, betalningsmetoder och informationspresentation. Men detaljerna är ännu inte helt klara.

Vill du vara med i kommiten?

Det är öppet för alla juridiska personer att delta i kommittéarbetet. Om du är intresserad av att höra mer om hur standardiseringsarbete går till eller vill höra mer om projektet är du välkommen att höra av dig till projektledningen. Genom att delta i arbetet får din organisation en möjlighet att påverka samhället!

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 9 företag och organisationer
BraunAbility Europe AB, Stenkullen
DHR, Farsta
Drivkraft Sverige AB, Stockholm
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet, Lund
Föreningen för de Neurosedynskadade, Solna
Personskadeförbundet RTP, Sundbyberg
ProjektFörnybart2030 (Reg.JämtlandHärjedalen), Östersund
SEK Svensk Elstandard, Kista
Trafikverket, Malmö
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är Kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal "Deltagarportalen".

Läs mer här om standardiseringens olika stadier inom SIS, CEN och ISO.

Ny standard ska göra laddplatser för elbilar mer tillgängliga

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se