Standardutveckling · SIS/TK 614

Blockchain and distributed ledger technologies

Med blockchainteknik finns stora möjligheter att förändra inte bara den finansiella sektorn utan även andra delar av samhället. Den internationella standardiseringen av Blockchain inom ISO TC 307 "Blockchain and distributed ledger technology" speglas nu av SIS/TK 614 "Blockchain and distributed ledger technologies". Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO TC 307 "Blockchain and distributed ledger technologies".

ISO TC 307 "Blockchain and distributed ledger technology" utvecklar internationella standarder för att stötta utvecklingen av Blockchain-teknologin.

Den internationella kommittén har inrättats för att möta det växande behovet av standardisering inom området genom att tillhandahålla internationellt överenskomna arbetssätt för att förbättra säkerhet, integritet och underlätta för global användning av tekniken genom bättre interoperabilitet. Detta är särskilt viktigt på grund av antalet små och medelstora företag, inom olika sektorer, som utvecklar blockchain och distribuerade huvudboksteknologier som en produkt.

Internationella överenskommelser inom terminologi, säkerhet och ökad interoperabilitet är några av de områden som är i fokus. Den svenska kommittén SIS/TK 614 "Blockchain and distributed ledger technologies" har upprättats för att bevaka svenska intresen inom ISO/TC 307 "Blockchain and distributed ledger technologies" och arbetet i CEN/CLC/JTC 19 "Blockchain and distributed ledger technologies".

 

Standardisering av Blockchainteknologi är viktigt

Standardisering av blockchainteknologi är viktig av flera anledningar:

Interoperabilitet: Standardisering kan förbättra interoperabiliteten mellan olika blockchain-system. Detta innebär att olika system kan arbeta tillsammans smidigt, vilket gör det möjligt för användare att dra nytta av de bästa delarna av varje system.

Säkerhet och integritet: Genom att definiera standarder för säkerhet och integritet kan vi säkerställa att alla blockchain-system uppfyller vissa minimikrav. Detta kan bidra till att skydda användarnas data och transaktioner.

Tillit: Standarder kan bidra till att skapa tillit hos användare och andra intressenter. Om alla vet att ett visst blockchain-system följer internationellt överenskomna standarder, kan det öka deras förtroende för systemet.

Innovation: Genom att skapa en gemensam grund kan standarder främja innovation. Utvecklare kan fokusera på att skapa nya funktioner och förbättringar, snarare än att behöva lösa grundläggande kompatibilitetsproblem.

Tillgänglighet: Standarder kan göra blockchainteknologi mer tillgänglig för små och medelstora företag. Genom att följa standarder kan dessa företag dra nytta av blockchainteknologi utan att behöva utveckla egna lösningar från grunden.

Standardisering är en pågående process. Som med alla teknologier, kommer standarder för blockchainteknologi att fortsätta att utvecklas och förbättras över tid.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté 614 "Blockchain and distributed ledger technologies".  Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs gärna mer om hur kommittéarbete går till  här.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 1 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Riteband AB, Stockholm
Svenska Kraftnät, Sundbyberg
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 307, Blockchain and distributed ledger technologies
ISO/TC 307/JWG 4, Joint ISO/TC 307 - ISO/IEC JTC 1/SC 27 WG: Security, privacy and identity for Blockchain and DLT
ISO/TC 307/WG 1, Foundations
ISO/TC 307/WG 3, Smart contracts and their applications
ISO/TC 307/WG 5, Governance
ISO/TC 307/WG 6, Use cases
ISO/TC 307/WG 7, Interoperability
ISO/TC 307/WG 8, Non-Fungible Tokens
CEN/CLC/JTC 19, Blockchain and Distributed Ledger Technologies
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yulianna Munoz Yanez
Projektledare
yulianna.munoz.yanez@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Niklas Nelldal
Ordförande
Riteband AB