Standardutveckling · SIS/TK 614

Blockchain

Internationella standardiseringen av Blockchain inom ISO TC 307 "Blockchain and distributed ledger technology" speglas nu av SIS TK 614 "Blockchain". Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO TC 307 Blockchain.

ISO TC 307 Blockchain and distributed ledger technology utvecklar internationella standarder för att stötta utvecklingen av Blockchain teknologin. Internationella överenskommelser inom terminologi, säkerhet och ökad interoperabilitet är några av de områden som är i fokus.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Blockchain.  Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
ISO/TS 23635, Blockchain and distributed ledger technologies - Guidelines for governance
ISO 22739, Blockchain and distributed ledger technologies -- Terminology
ISO 23257, Blockchain and distributed ledger technologies - Reference architecture
ISO/TR 23245, Blockchain and distributed ledger technologies - Security risks, threats and vulnerabilities
ISO/TR 23244, Blockchain and distributed ledger technologies - Privacy and personally identifiable information protection considerations
ISO/TR 23576, Blockchain and distributed ledger technologies — Security management of digital asset custodians
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, Stockholm
RISE Viktoria, Göteborg
Skatteverket, Solna
Svenska Bankföreningen, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 307, Blockchain and distributed ledger technologies
ISO/TC 307/SG 2, Use cases
ISO/TC 307/SG 7, Interoperability of blockchain and distributed ledger technology systems
ISO/TC 307/WG 1, Foundations
ISO/TC 307/WG 2, Security, privacy and identity
ISO/TC 307/WG 3, Smart contracts and their applications
ISO/TC 307/WG 5, Governance
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Lindberg
Projektledare
+46855552284
anders.lindberg@sis.se

Fredrik Stenberg
Projektassistent
08-55552304
fredrik.stenberg@sis.se

Relaterat