Standardutveckling · SIS/TK 614

Blockchain

Internationella standardiseringen av Blockchain inom ISO TC 307 "Blockchain and distributed ledger technology" speglas nu av SIS TK 614 "Blockchain". Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO TC 307 Blockchain.

ISO TC 307 Blockchain and distributed ledger technology utvecklar internationella standarder för att stötta utvecklingen av Blockchain teknologin. Internationella överenskommelser inom terminologi, säkerhet och ökad interoperabilitet är några av de områden som är i fokus.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté Blockchain.  Om du är intresserad av att delta, kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 9 standarder
ISO 7603, Decentralized Identity standard for the identification of subjects and objects
ISO/TS 23516, Blockchain and Distributed Ledger Technology — Interoperability Framework
ISO/TR 6039, Blockchain and distributed ledger technologies - Identifiers of subjects and objects for the design of blockchain systems
ISO 22739, Blockkedja och DLT - Terminologi
, Decentralised Identity Management Model based on Blockchain and other Distributed Ledgers Technologies. - Part 1: Generic Reference Framework
ISO/TR 6277, Blockchain and distributed ledger technologies - Data flow model for blockchain and DLT use cases
ISO/TR 23642, Blockchain and distributed ledger technologies - Overview of smart contract security good practice and issues
ISO/TR 23644, Blockchain and distributed ledger technologies (DLTs) — Overview of trust anchors for DLT-based identity management
ISO 20435, Representing Physical Assets using Non-Fungible Tokens
Visa fler Visa färre
Utgivet 1 standarder
Deltagare 4 företag och organisationer
Priva Innovation AB, Göteborg
Riteband AB, Stockholm
Svenska Bankföreningen, Stockholm
Svenska Kraftnät, Sundbyberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 307, Blockchain and distributed ledger technologies
ISO/TC 307/JWG 4, Joint ISO/TC 307 - ISO/IEC JTC 1/SC 27 WG: Security, privacy and identity for Blockchain and DLT
ISO/TC 307/WG 1, Foundations
ISO/TC 307/WG 3, Smart contracts and their applications
ISO/TC 307/WG 5, Governance
ISO/TC 307/WG 6, Use cases
ISO/TC 307/WG 7, Interoperability
CEN/CLC/JTC 19, Blockchain and Distributed Ledger Technologies
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Thellberg
Projektledare
anders.thellberg@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se