Standardutveckling · SIS/TK 576

Kriminaltekniska processer

Brottslingar jobbar allt mer internationellt och de blir allt skickligare på att dölja sina spår. Men berörda myndigheter ligger hack i häl och arbetet är i full gång med att ta fram standarder inom kriminalteknik. Syftet är att säkerställa rättsprocessen och standardisera bevishämtning på brottsplatser. Härmed förbättras samarbetet mellan olika länders brottsbekämpning, genom att man kan lita på varandras analyser och resultat.

Kommittén Kriminaltekniska tjänster arbetar med innehåll och riktlinjer för de standarder inom krimnalteknik som nu utvecklas. Det handlar främst om en serie process-standarder som omfattande hela kedjan från bevishämtning på brottsplatsen till analys och rapportering.

Dessutom ansvarar kommittén för att utarbeta internationella standarder för kriminaltekniskt förbrukningsmaterial, som till exempel föroreningsfria DNA-kit.

Den internatioella arbetsgruppen har enats om att börja utveckla standarder inom följande områden:

  • Brottsplats, materialhantering och kontroll.
  • Leverans av resultat och analyser av olika typer av fysiska material.
  • Utvärdering och tolkning av forensiska undersökningar och analyser.
  • Rapportering, dokumentation, datautbyte och slutsatser från forensiska undersökningar och analyser.

Det internationella arbetet speglas också i en motsvarande europeisk grupp, och det slutliga resultatet förväntas bli både europastandard via CEN och internationell standard via ISO. 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 8 standarder
EN ISO 21043-4, Kriminalteknik - Del 4: Tolkning
EN ISO 21043-5, Kriminalteknik Del 5: Rapportering
EN ISO 21043-3, Kriminalteknik Del 3: Utvärdering och undersökning av material
EN ISO 21043-2, Kriminalteknisk - Del 2: Urval, förtecknig, insamling och lagring av material
ISO 21043-5, Kriminalteknik - Del 5: Förteckning
ISO 21043-4, Kriminalteknik - Del 4: Tolkning
ISO 21043-3, Kriminalteknik Del 3: Utvärdering och undersökning av material
ISO 20964, Kriminalteknik - Specifikationer för förbrukningsmateriel för insamling, skydd och behandling av föremål för krimnalteknisk analys - Krav på produkter
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Polismyndigheten, Linköping
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 272, Forensic sciences
ISO/TC 272/WG 1, Vocabulary
ISO/TC 272/WG 3, Products
ISO/TC 272/WG 4, Analysis and interpretation
ISO/TC 272/WG 5, Reporting
CEN/TC 419, Forensic science services
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Kvalitet Ledningssystem Ledningssystem för kvalitet Naturvetenskap och tillämpad vetenskap Mikrobiologi Övrigt inom mikrobiologi Provning Provningsbetingelser Allmänt