Standardutveckling · SIS/TK 576

Kriminaltekniska processer

Brottslingar jobbar allt mer internationellt och de blir allt skickligare på att dölja sina spår. Men berörda myndigheter ligger hack i häl och arbetet är i full gång med att ta fram standarder inom kriminalteknik. Syftet är att säkerställa rättsprocessen och standardisera bevishämtning på brottsplatser. Härmed förbättras samarbetet mellan olika länders brottsbekämpning, genom att man kan lita på varandras analyser och resultat.

Kommittén Kriminaltekniska processer arbetar med innehåll och riktlinjer för de standarder inom krimnalteknik som nu utvecklas. Det handlar främst om en serie process-standarder som omfattande hela kedjan från bevishämtning på brottsplatsen till analys och rapportering.

Dessutom ansvarar kommittén för att utarbeta internationella standarder för kriminaltekniskt förbrukningsmaterial, som till exempel föroreningsfria DNA-kit.

Den internationella arbetsgruppen har enats om att börja utveckla standarder inom följande områden:

  • Brottsplats, materialhantering och kontroll.
  • Leverans av resultat och analyser av olika typer av fysiska material.
  • Utvärdering och tolkning av forensiska undersökningar och analyser.
  • Rapportering, dokumentation, datautbyte och slutsatser från forensiska undersökningar och analyser.

Det internationella arbetet speglas också i en motsvarande europeisk grupp, och det slutliga resultatet förväntas bli både europastandard via CEN och internationell standard via ISO. 

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan du kommentera
Utgivet 2 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Nationellt Forensiskt Centrum NFC, LINKÖPING
Polisområde Västra Götaland Polisen Göteborg City, Göteborg
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 272, Forensic sciences
CEN/TC 419, Forensic science processes
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Kvalitet (06) Ledningssystem (04) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (07) Mikrobiologi (07.100) Övrigt inom mikrobiologi (07.100.99) Provning (19) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportaln SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Christina Bertler Edlund
Ordförande
Nationellt Forensiskt Centrum NFC