Standardutveckling · SIS/TK 549

Landsbeteckningar

Vad är det rätta namnet på länderna och hur ska man beteckna dem? Kommittén ser till att det finns en aktuell och fullständig lista med varje land och territorium som är av intresse för svenska intressenter att referera till, dess namn på engelska i kort och lång form, dess namn på svenska samt dess entydiga koder i tvåbokstavs-, trebokstavs- och tresifferformat.

När FN fastställer att ändringar skett i världens indelning av länder eller i namn på befintliga länder så uppdateras listan med beteckningar på dessa länder. Den svenska kommittén deltar i arbetet när dessa ändringar sker. Detta arbete sker i ISO 3166 Maintenance agency (ISO 3166/MA)

Beteckningarna finns för varje land i tvåbokstavs-, trebokstavs- och tresifferformat. Sveriges beteckningar är SE, SWE och 752. Den kompletta listan finns i standarden ISO 3166 1, som även är fastställd som svensk standard (SS ISO 3166 1).

Kommittén upprätthåller ett nyhetsbrev i Excel-format med en aktuell och fullständig lista med varje land och territorium som är av intresse för svenska intressenter att referera till, dess namn på engelska i kort och lång form, dess namn på svenska samt dess entydiga koder i tvåbokstavs-, trebokstavs- och tresifferformat. Nyhetsbrevet kommer ut när förändringar av betydelse har inträffat. Man kan prenumerera på nyhetsbrevet från SIS.

Även vissa områden och territorier som inte är allmänt erkända som suveräna länder, till exempel Åland, Taiwan och Palestina, är med i listan. Kommittén kan även besluta om att nationellt tilldela beteckningar för länder som inte hanteras av ISO 3166 1 men som det finns behov för svenska intressenter att referera till, till exempel Kosovo.

Del 1 av ISO 3166 hanterar länder. Det finns även del 2 och 3 av standarden. Del 2 hanterar delar av länder, i Sveriges fall beteckningar på län. Del 3 hanterar beteckningar på tidigare länder, så att de inte används på nytt innan femtio år har passerat.

Mer information om det internationella arbetet finns här: http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

Kommitténs mål

Kommitténs mål är att:

• De internationella koderna i ISO 3166-1 för länder och territorier av intresse ska tillgodose svenska behov.

• Koder för svenska län i ISO 3166-2 ska vara korrekta och aktuella.

• Territorier som inte hanteras av ISO 3166 men är av intresse för svenska intressenter att referera till ska av denna kommitté tilldelas koder för användning i Sverige.

• SIS nyhetsbrev för landskoder ska vara korrekt och aktuellt och förutom själva landskoder även innehålla länders korrekta namn på engelska och svenska i kort och lång form.

• Få deltagande från företag, organisationer och myndigheter som är betjänta av påverka denna kommittés arbete.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 1 standarder
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/MA, ISO 3166 Maintenance Agency
ISO/TC 46/MA (Voting Members), ISO 3166 Maintenance Agency (Voting members)
ISO/TC 46/WG 2, Coding of country names and related entities
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Dokument för administration, handel och industri (01.140.30)