Standardutveckling · SIS/TK 458

Gasturbiner

Gasturbiner får en allt viktigare roll i vårt samhälle då de fyller en viktig funktion ur ett beredskapsperspektiv där de exempelvis kan hjälpa till att starta upp ett större kraftverk vid strömavbrott. Genom standarder för gasturbiner tillförsäkras effektivare och säkrare gasturbiner.

Kommittén för gasturbiner är med och påverkar innehåll och riktlinjer för framtida nationella och internationella standarder. Syftet med standarderna är att de ska hjälpa leverantörer och användare att införskaffa, kontrollera och driva gasturbinutrustningen. I och med globaliseringen av näringslivet så har handelsaspekterna blivit alltmer betydelsefulla i standardiseringen och idag görs standarderna för gasturbiner gemensamt inom den internationella standardiseringen för gasturbiner ISO/TC 192. Energifrågor och miljöfrågor kommer mer och mer i fokus och stora investeringar planeras i nya gasnät i Europa. En säkrad energitillförsel till den europeiska industrin är en av de mest prioriterade frågorna inom EU. Standardisering av gasturbiner är därför också en central fråga inom EU idag.

Standardisering av gasturbiner innefattar konstruktion, installation, drift och underhåll. Förutom detta standardiseras även definitioner, anskaffande, acceptans, prestanda, miljö och provningsmetoder.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Detta underlättar vid både tillverkning, inköp, kontroll och användande av gasturbiner. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas och installeras efter samstämmiga krav. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, el-distributörer, inköpare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standarderna och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté gasturbiner. Kanske att du idag arbetar med tillverkning av gasturbiner, som inköpare, som el-distributör, konsult eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 2 företag och organisationer
Kent Ruuth Konsult AB, Kungälv
Siemens Energy AB, Finspång
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 192, Gas turbines
ISO/TC 192/WG 10, Gas turbine safety
ISO/TC 192/WG 4, Gas turbine
CEN/TC 399, Gas Turbines applications – Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Natalie Siljetal
Projektledare
+46 707740261
natalie.siljetal@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se