Standardutveckling · SIS/TK 442

Tobak

Eftersom tobaksindustrin är en global industri med många aktörer är det viktigt med standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna analysmetoder. Det svenska projektet vänder sig till lagstiftare, producenter, odlare m.fl. som genom deltagandet i vår kommitté ges möjlighet att påverka kommande standarder inom området.

Sverige bevakar sedan länge det internationella arbetet som omfattar standardisering av terminologi, mät- och analysmetoder för tobak och tobaksprodukter samt material som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Även analys av tobaksrök och dess påverkan på omgivande miljö ingår. (TK 442 hette före år 2002 TK 54.) Projektet har som mål att:

  • bevaka utformningen av standarderna för terminologi, analysmetoder och specifikationer inom området
  • sprida information om att standarderna finns
  • vara ett forum för diskussioner kring tobaksrelaterade frågor

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 36 standarder
ISO PRF 9512, Cigaretter - Bestämning av ventilation - Definitioner och mätprinciper
ISO/TS 22486, Water Pipe tobacco smoking machine - Definitions and standard conditions
ISO/TS 22487, Water pipe tobacco products - Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a water pipe tobacco smoking machine
ISO/TS 22491, Water pipe tobacco products - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of water pipe tobacco smoke - NDIR method
ISO/TS 22492, Water pipe tobacco products - Determination of carbon monoxide emission of glowing water pipe charcoal - NDIR method
ISO 22980, Tobak - Bestämning av innehållet av totala alkaloider som nikotin - Kontinuerlig flödesanalysmetod med användning av KSCN/DCIC
ISO 23904, Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using HPLC-FLD
ISO 23986, Tobacco heating systems- Determination of chemicals and components in the aerosol and consumables
ISO 4390, Tobak och tobaksvaror - Bestämning av organiska klorpesticidrester - Gaskromatografi-tandemmasspektrometrimetod
ISO 23905, Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke using HPLC-FLD
ISO 23906-1, Cigaretter - Bestämning av benso[a]pyren i vanlig cigarettrök under intensiva rökförhållanden med GC/MS - Del 1: Metod med metanol som extraktionslösningsmedel
ISO 23906-2, Cigaretter - Bestämning av benso[a]pyren i vanlig cigarettrök under intensiva rökförhållanden med GC/MS - Del 2: Metod med cyklohexan som extraktionslösningsmedel
ISO 23919, Cigaretter - Bestämning av ammoniak i vanlig cigarettrök med jonkromatografi
ISO 23920, Cigarettes - Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using ion chromatography
ISO 23921, Cigarettes - Determination of tobacco specific nitrosamines in mainstream cigarette smoke under intense smoking conditions - Method using LC-MS/MS
ISO 23922, Cigarettes - Determination of selected carbonyls in the mainstream smoke of cigarettes under intense smoking conditions - Method using high performance liquid chromatography
ISO 23923, Cigarettes - Determination of selected volatile organic compounds in the mainstream smoke of cigarettes under intense smoking conditions - Method using GC/MS
ISO 23924, Cigarettes — Determination of nitrogen oxides in the vapour phase of cigarette smoke with an intense smoking regime — Chemiluminescence method
ISO 24197, Ångprodukter - Anlytisk metod för att mäta massan av vaporiserad e-vätska
ISO 24198, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp av e-ångprodukt
ISO 24199, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta nikotin i utsläpp av e-ångprodukt
ISO 24211, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta karbonyler i utsläpp av e-ångprodukt
EN 17375, Elektroniska cigaretter och e-vätskor - Referens-e-vätskor
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta massan av förångade e-vätskor
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp från e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta nikotin i utsläpp från e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta karbonyler i utsläpp från e-ångprodukt
ISO 10315, Cigarettes — Determination of nicotine in smoke condensates — Gas-chromatographic method CHANGE TO: Cigarettes — Determination of nicotine in total particulate matter from the mainstream smoke
ISO 16632, Tobacco and tobacco products - Determination of water content - Gas-chromatographic method
ISO 16055, Tobak och tobaksvaror - Stickprov - Krav och användning
ISO 4352, E-liquid, vapour products and aerosol - Determination of nicotine, propylene glycol and glycerol content — Liquid chromatographic method
EN 00437003, E-vätska - Ingredienser
EN 00437002, Allmänna principer och krav för provning av kvalitet och nikotinnivåer i e-vätskor
ISO 6488, Tobacco and tobacco products — Determination of water content — Karl Fischer method
EN , Electronic cigarettes and e-liquids — Determination of nicotine delivery consistency over defined puff sequences of a number of e- cigarettes of identical type
ISO 20193:2019/Amd 1, Tobak och tobaksvaror - Bestämning av bredden på strängarna av skuren tobak - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Konsumentverket / KO, Karlstad
Nicoventures Trading Limited, London
Philip Morris AB, Stockholm
Skruf Snus AB, Stockholm
Swedish Match, Stockholm
Swedish Match AB, Stockholm
Svenska Tobaksleverantörsföreningen, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 126, Tobacco and tobacco products
ISO/TC 126/SC 1, Physical and dimensional tests
ISO/TC 126/SC 2, Leaf tobacco
ISO/TC 126/SC 3, Vape and vapour products
ISO/TC 126/SC 3/WG 1, Determination of substances in e-liquids
ISO/TC 126/WG 10, Intense smoking regime
CEN/TC 437, Electronic cigarettes and e-liquids
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning (65.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se