Standardutveckling · SIS/TK 442

Tobak

Eftersom tobaksindustrin är en global industri med många aktörer är det viktigt med standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna analysmetoder. Det svenska projektet vänder sig till lagstiftare, producenter, odlare m.fl. som genom deltagandet i vår kommitté ges möjlighet att påverka kommande standarder inom området.

Sverige bevakar sedan länge det internationella arbetet som omfattar standardisering av terminologi, mät- och analysmetoder för tobak och tobaksprodukter samt material som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Även analys av tobaksrök och dess påverkan på omgivande miljö ingår. (TK 442 hette före år 2002 TK 54.) Projektet har som mål att:

  • bevaka utformningen av standarderna för terminologi, analysmetoder och specifikationer inom området
  • sprida information om att standarderna finns
  • vara ett forum för diskussioner kring tobaksrelaterade frågor

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 38 standarder
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta karbonyler i utsläpp från e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta nikotin i utsläpp från e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp från e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta massan av förångade e-vätskor
EN 17375, Elektroniska cigaretter och e-vätskor - Referens-e-vätskor
ISO 24211, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta karbonyler i utsläpp av e-ångprodukt
ISO 24199, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta nikotin i utsläpp av e-ångprodukt
ISO 24198, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp av e-ångprodukt
ISO 24197, Ångprodukter - Anlytisk metod för att mäta massan av vaporiserad e-vätska
ISO 23924, Cigarettes - Determination of nitrogen oxides in the vapour phase of cigarette smoke under intense smoking conditions-Chemiluminescence method
ISO 23923, Cigarettes - Determination of selected volatile organic compounds in the mainstream smoke of cigarettes under intense smoking conditions - Method using GC/MS
ISO 23922, Cigarettes - Determination of selected carbonyls in the mainstream smoke of cigarettes under intense smoking conditions - Method using high performance liquid chromatography
ISO 23921, Cigarettes - Determination of tobacco specific nitrosamines in mainstream cigarette smoke under intense smoking conditions - Method using LC-MS/MS
ISO 23920, Cigarettes - Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke under intense smoking conditions using ion chromatography
ISO 23919, Cigarettes - Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke using ion chromatography
ISO 23906-2, Cigarettes - Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke under intense smoking conditions using GC/MS - Part 2: Method using cyclohexane as extraction solvent
ISO 23906-1, Cigarettes - Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke under intense smoking conditions using GC/MS - Part 1: Method using methanol as extraction solvent
ISO 23905, Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke using HPLC-FLD
ISO 4390, Tobak och tobaksvaror - Bestämning av organiska klorpesticidrester - Gaskromatografi-tandemmasspektrometrimetod
ISO 13276, Tobak och tobaksprodukter - Bestämning av nikotinrenhet - Gravimetrisk metod med användning av tungstosilinsyra
ISO 23986, Tobacco heating systems- Determination of chemicals and components in the aerosol and consumables
ISO 23904, Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke under intense smoking conditions using HPLC-FLD
ISO 4387, Cigarettes - Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine
ISO 20779:2018/Amd 1, Cigaretter - Generering och uppsamling av partikelformigt material med hjälp av en rutinmässig analytisk rökmaskin med intensiv rökning - tillägg 1
ISO 22634-2, Cigarettes - Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS - Part 2: Method using cyclohexane as extraction solvent
ISO 22634-1, Cigarettes - Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS - Part 1: Method using methanol as extraction solvent
ISO 8454:2007/Amd 2, Cigarettes - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke - NDIR method
ISO 10362-1, Cigaretter - Bestämning av vatten i rökkondensat - Del 1: Gaskromatografisk metod
ISO 22947, Cigaretter - Bestämning av kolmonoxid i ångfasen av cigarettrök erhållen vid intensiva rökningstillstånd - NDIR-metod
ISO 22980, Tobak - Bestämning av innehållet av totala alkaloider som Nikotin - Kontinuerlig flödesanalysmetod med användning av KSCN/DCIC
ISO/TS 22492, Water pipe tobacco products - Determination of carbon monoxide emission of glowing water pipe charcoal - NDIR method
ISO/TS 22491, Water pipe tobacco products - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of water pipe tobacco smoke - NDIR method
ISO/TS 22487, Water pipe tobacco products - Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a water pipe tobacco smoking machine
ISO/TS 22486, Water Pipe tobacco smoking machine - Definitions and standard conditions
ISO PRF 9512, Cigaretter - Bestämning av ventilation - Definitioner och mätprinciper
ISO 2965, Materials used as cigarette papers, filter plug wrap and filter joining paper, including materials having a discrete or oriented permeable zone and materials with bands of differing permeability - Determination of air permeability
ISO 20193, Tobak och tobaksvaror - Bestämning av bredden på strängarna av skuren tobak
ISO 20714, E-liquid - Determination of nicotine, propylene glycol and glycerol in liquids used in electronic nicotine delivery devices - Gas chromatographic method
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
JTI Sweden AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Nicoventures Trading Limited, London
Philip Morris AB, Stockholm
Skruf Snus AB, Stockholm
Swedish Match, Stockholm
Swedish Match AB, Stockholm
Svenska Tobaksleverantörsföreningen, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 126, Tobacco and tobacco products
ISO/TC 126/SC 1, Physical and dimensional tests
ISO/TC 126/SC 2, Leaf tobacco
ISO/TC 126/SC 3, Vape and vapour products
CEN/TC 437, Electronic cigarettes and e-liquids
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares

Lorena Olivares
Projektledare
08-55552068
lorena.olivares@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se