Nyhet · 2023-02-01

Förslag till reviderad standard ”Bestämning av koncentrationen av kolväteföreningar i aerosolform i kanaler” är nu ute på remiss till 31/3

Den svenska standarden SS 028427 (Luftkvalitet – Utsläpp från stationära källor – Bestämning av koncentrationen av kolväteföreningar i aerosolform i kanaler) revideras och finns nu tillgängliga att läsa och kommentera.

De väsentliga skillnaderna mot den tidigare utgåvan (från 1999) är att:

  • titeln har ändrats för att tydliggöra dokumentets innehåll,
  • omfattningen har minskats till att enbart beröra aerosolprovtagning och analys,
  • text som idag finns i standarden men som täcks av befintliga globala och europeiska standarder har tagits (SS-ISO 10780, SS-EN 12619 och SS-EN 13284-1),
  • text om analysmetoden enligt den upphävda SS 028145 har lagts till men är modifierad och använder ett annat extraktionsmedel (tetrakloretylen),
  • de normativa referenserna har uppdaterats,
  • texten har genomgått en redaktionell uppdatering och avsnittsstrukturen har förenklats.

Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden behöver vi dina kommentarer senast 31 mars. Läs standarden här.