Standardutveckling · SIS/TK 421

Artificiell intelligens

AI-standardisering främjar svensk innovation, konkurrenskraft och tillit i den digitala ekonomin. Sverige deltar aktivt i det internationella arbetet hos ISO/IEC och det europeiska arbetet hos CEN/CENLEC. Tillsammans utvecklar vi gemensamma riktlinjer, principer och krav för AI-system och deras tillämpningar. Genom att följa dessa standarder kan svenska aktörer bidra till att skapa etiska, säkra och hållbara AI-lösningar som gynnar både människor och samhälle.

En utgångspunkt  för kommitténs arbete är standardiseringen kopplad till Europeiska Kommissionens AI-förordning (AI Act). Dessa harmoniserade standarder blir nyckelverktyg för att uppvisa efterlevnad av Kommissionens lagstiftning. Arbetet samordnas av den europeiska kommittén CEN-CLC/JTC 21 Artificial intelligence, där svenska experter kan delta genom SIS/TK 421.

Även den internationella AI-standardisering, som drivs genom ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence, speglas i SIS/TK 421. Inom SC 42 pågår bland annat arbete med ledningssystem för AI, datakvalitet, tillförlitlighet, samt testning och validering av AI-system. Dessutom leder Sverige det internationella projekt som fokuserar på att ta fram riktlinjer för hantering av samhälleliga frågor och etiska överväganden vid hantering av AI-system.

SIS/TK 421 bevakar, påverkar och tillhandahåller möjliggörande standarder inom AI, för att främja harmonisering av horisontella standarder som är lägger grunden för sektorsspecifik standardisering av AI.

Kommittén ger vägledning till andra tekniska kommittéer inom SIS, samt andra organisationer som utvecklar standarder och applikationer baserat på AI.

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både den europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittén som fokuserar på AI:

  • CEN-CLC/JTC 21 Artificial intelligence
  • ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence (inkl. Big data)

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Mer information om kommitténs arbete:

Europeiska arbetsgrupper
Internationella arbetsgrupper
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
Amazon Web Services, Stockholm
ASSA ABLOY AB, Stockholm
Bonde Advokater AB, Stockholm
Cognit Consulting AB, Askim
ComplyiT AB, Stockholm
Credo AI,
DCFT Consulting AB, Täby
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Knowit Insight Väst AB, Göteborg
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Lunds universitet, Lund
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
SAS Institute AB, Solna
SciLifeLab Data Centre, Uppsala
Simovits Consulting AB, STOCKHOLM
Västra Götalandsregionen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 42, Artificial intelligence
ISO/IEC JTC 1/SC 42/AHG 4, Liaison with SC 27
ISO/IEC JTC 1/SC 42/AHG 7, JTC1 joint development review
ISO/IEC JTC 1/SC 42/JAG, Joint Advisory Group on AI and sustainability with ISO/IEC JTC1/SC 39 and JTC1/SC 42
ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 2, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/IEC JTC1/SC 7 : Testing of AI-based systems
ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 3, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC42 - ISO/TC 215 WG : AI enabled health informatics
ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 4, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC42 - IEC TC65/SC65A: Functional safety and AI systems
ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 5, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC42 - ISO/TC 37 WG: Natural language processing
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 1, Foundational standards
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 2, Data
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3, Trustworthiness
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 4, Use cases and applications
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 5, Computational approaches and computational characteristics of AI systems
CEN/CLC/JTC 21, Artificial Intelligence
CEN/CLC/JTC 21/WG 1, Strategic Advisory Group (SAG)
CEN/CLC/JTC 21/WG 2, Operational aspects
CEN/CLC/JTC 21/WG 3, Engineering aspects
CEN/CLC/JTC 21/WG 4, Foundational and societal aspects
CEN/CLC/JTC 21/WG 5, Joint standardization on Cybersecurity for AI systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Gå till deltagarportalen >

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Se utbildningar >

Intressentmöte 18 januari 2024

AI Act – EU:s lagstiftning för artificiell intelligens – och standarderna som hjälper er uppfylla kraven

Läs mer om intressentmötet här >

Webbinarium från den 27 november 2023

Webbinarium från den 27 november 2023: 

Läs mer om webbinariet här >

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Patric Ridell
Projektledare
patric.ridell@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se