Nyhet · 2023-02-06

Tre frågor till Andre Stark med lång erfarenhet inom standardisering av implantat

Andre Stark, arbetar både kliniskt och med forskning på Danderyd och Nacka sjukhus . Nuvarande forskningsområde: protesersättning för axlar, interna inplantat. Tidigare professor på Danderyd sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. Arbetat med ortopedi sedan 1978.

Xray.png

Hur länge och vilka fördelar ser du med att delta i standardisering?

Jag var med i SIS kommitté 340 i ca 10 år som representant för Sveriges Kommuner och Regioner.
Därigenom har jag deltagit aktivt i standardiseringsarbetet gällande höft och knäimplantat inom ISO/TC 150/SC 4 Bone and joint replacements. Jag avslutade mitt deltagande i samband med pensionering.

Deltagandet i standardiseringen ger kunskap om vad som händer i världen och en inblick i pågående utveckling. Det ger också information om vad som kommer gällande regelverk och produkter, vad som är aktuellt just nu och vad som inte fungerar med olika produkter. Du kommer dessutom i kontakt med industrin och deras ingenjörer. Det hade inte hänt om jag inte varit med i standardiseringsarbetet. Därtill är det väldigt roligt och samtidigt nyttigt med de internationella mötena, då jag har fått möjligheten att träffa experter från andra länder. Nätverkandet är mycket värdefullt på lång sikt.

Vad har du framför allt brunnit för?
Det är viktigt med spårbarhet för alla typer av medicintekniska produkter, så att sjukhus och patienter kan kontaktas om en viss produkt visar sig ha problem eller defekter. Jag har slagits för krav gällande en standard för koner på proteser. Om en kons geometri ändras, utan att det syns i protesens namn, kan partiklar slitas loss och ge problem i leden. Vid operationer måste man veta vilket år patienten opererades och när produkten tillverkades, för att säkerställa att detta inte händer. Det är under en procent som drabbas men allvarligt ändå ur ett patientsäkerhetsperspektiv och förstås för den enskilda patienten.

Varför ska man delta i arbetet med standarder för implantat tycker du?
Det är väldigt roligt och vi har haft mycket trevligt tillsammans både nationellt och internationellt.
Standardisering är ett mycket omväxlande arbete. Det är framför allt avgörande att ha standarder för säker konstruktion och tillverkning av proteserna. Genom att höja patientsäkerheten minskas komplikationer inom vården, på så sätt sparar vi pengar. Det blir ekonomisk vinning för hela samhället. I arbetslivet så får man koll på vad som händer internationellt och bygger internationella kontakter. Det är viktigt att vara intresserad av utveckling och förändring för att delta i standardisering. Jag har delat med mig av mina kunskaper och erfarenheter, bland annat genom att hålla föredrag för kollegor.