Nyhet · 2022-03-31

Nya testmetoder efterfrågas för silikonkatetrar

I arbetet med standarder för sterila intravaskulära katetrar för engångsbruk har det framkommit att silikonmaterialet behöver testas på ett annat sätt jämfört med traditionella material eftersom gränsvärden för silikon behöver justeras.

Med anledning av detta pågår det nu ett arbete med benchmarking-tester på perifert inlagda centrala venkatetrar, även kallad PiCC line. En perifert inlagd central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på överarmen. Genom slangen kan man få behandling utan att upprepade gånger behöva bli stucken i armen eller på händerna.

ISO TC 84 WG 9 Catheters är den internationella arbetsgrupp som arbetar med just detta och har bjudit in företag att testa de silikonbaserade produkter som finns på marknaden. Testerna går ut på att se om silikonbaserade produkter kan leva upp till samma krav som exempelvis polyuretankatetrar; man testar hur silikonet deformeras under gradvis ökad dragkraft (tensile forces). Resultaten kommer att inkluderas i standardiseringsarbetet genom att ställa tydliga krav om en utökad testmetod för silikonkatetrar. Detta kommer ske i en helt ny standard, ISO 10555-7 ”Peripherally inserted central catheters”.

Nu finns chansen att vara med och påverka arbetet genom SIS kommitté 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården.

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer och delta i arbetet till SIS projektledning Ulrike Ryll, ulrike.ryll@sis.se.


Kontakt

Vill du veta mer om standardutveckling i TK 330? Hör av dig till projektledare Ulrike Ryll:

Ulrike Ryll
ulrike.ryll@sis.se

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.