Nyhet · 2022-10-24

SS-EN ISO 14122-serien nu på svenska

Nu är den populära standardserien SS-EN ISO 14122, Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner, översatt till svenska. Standarderna är framtagna i SIS kommitté (SIS/TK 282) för maskinsäkerhet och finns att köpa på Sis.se.

Syftet med dessa internationella standarder är att definiera de allmänna krav som gäller för säkert tillträde till maskiner. De olika delarna av SS-EN ISO 14122 ger vägledning om korrekt val av konstruktioner för tillträde när nödvändigt tillträde till maskinen inte kan ske direkt från marknivå eller från ett golv eller en plattform.

SS-EN ISO 14122-serien är tillämplig i sin helhet för både stationära och mobila maskiner, där fasta konstruktioner för tillträde är nödvändiga. Den är inte tillämplig på drivna konstruktioner för tillträde såsom hissar, rulltrappor eller andra anordningar som är särskilt utformade för att lyfta personer mellan två nivåer.

SS-EN ISO 14122 består av följande delar:

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 1: Val av fasta konstruktioner och allmänna krav för tillträde (ISO 14122-1:2016)

Denna del av ISO 14122 anger allmänna krav för tillträde till stationära maskiner och vägledning om korrekt val av konstruktioner för tillträde när nödvändigt tillträde till den stationära maskinen inte kan ske direkt från markplan eller från ett golv. Den är tillämplig på fasta konstruktioner för tillträde när dessa konstruktioner utgör en del av en stationär maskin. Den är även tillämplig på odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) och rörliga delar i fasta konstruktioner för tillträde.

SS-EN ISO 14122-1:2016

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2016)

Denna del av ISO 14122 anger krav för odrivna arbetsplattformar och gångbryggor som utgör en del av en stationär maskin samt för odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) av dessa fasta konstruktioner för tillträde.

Denna del av ISO 14122 ska användas tillsammans med ISO 14122-1 för att ange de krav som ställs på arbetsplattformar och gångbryggor.

SS-EN ISO 14122-2:2016

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken (ISO 14122-3:2016)

Denna del av ISO 14122 anger krav för odrivna trappor, trappstegar och skyddsräcken som utgör en del av en stationär maskin samt för odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) av dessa fasta konstruktioner för tillträde.

Denna del av ISO 14122 ska användas tillsammans med ISO 14122-1 för att ange de krav som ställs på trappor, trappstegar och skyddsräcken.

SS-EN ISO 14122-3:2016

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 4: Fasta stegar (ISO 14122-4:2016)

Denna del av ISO 14122 anger krav på fasta stegar som utgör en del av en stationär maskin samt på odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) och rörliga delar i fasta stegsystem.

Denna del av ISO 14122 ska användas tillsammans med ISO 14122-1 för att ange de krav som ställs på fasta stegsystem.

SS-EN ISO 14122-4:2016

Om du har frågor om standarderna, hör av dig till SIS projektledare Katarina Widström, katarina.widstrom@sis.se.