Standardutveckling · SIS/TK 249

Bult- och spikpistoler

Både bult- och spikpistoler är farliga produkter som kan orsaka allvarliga olyckor vid oförsiktig eller felaktig användning. Kommittén för bult- och spikpistoler arbetar för att främja framtagandet av standarder som täcker säkerhetskrav och vibrations- och bullermätning inom området.

Kommittén för bult- och spikpistoler är ett svenskt forum för erfarenhetsutbyte och utarbetande av standarder som täcker säkerhetskrav, provningsmetoder för buller och vibrationer samt ergonomikrav för spikningsverktyg och bultpistoler. Bland annat vill man konkretisera de allmänna krav på säkerhet som finns i EU:s maskindirektiv. Kommitténs konkreta arbete består i att lägga fram förslag till globala standarder och europastandarder som tar hänsyn till svenska villkor, ställningstaganden och krav från till exempel industri och myndigheter. Med detta arbete uppnås metoder för utvärdering och specificering samt möjliggörande av definierade tekniska specifikationer inom området.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Handhållna maskiner, ej eldrivna (14.160)