Standardutveckling · SIS/TK 132

Koppar

Koppar utnyttjas för sina goda elektriska egenskaper i elektriska komponenter och i t.ex. rörledningar där speciella krav ställs på korrosionsmotstånd. Vanliga användningsområden är plåt, band eller tråd för el och elektronik samt rörledningar för t.ex. dricksvatten eller värmesystem i hus. Standardiseringsarbetet gäller bland annat legeringsurval, beteckningssystem, provningsmetoder, kemisk sammansättning och hållfasthet.

Många av standarderna är kopplade till EU-direktiv och underlättar vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav i föreskrifter och de kan därmed användas i anbudssituationer. Det skapar fri rörlighet och konkurrens mellan länder och är till stöd för svensk industri. Vi medverkar vi i den europeiska och internationella standardiseringen inom CEN och ISO. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter.

Standard för koppar behandlar bland annat beteckningssystem, tekniska leveransbestämmelser för produkter med krav på mekaniska egenskaper, dimensioner och toleranser med mera.

Påverka nationellt och internationellt

Vi erbjuder möjlighet till aktiv påverkan på standarder inom CEN och ISO.

Ett värdefullt arbete

Standardiseringsarbetet ger djupare insikt om standardernas krav och hur de tolkas. Många standarder är kopplade till EU-direktiv och arbetet ger därför goda insikter i utvecklingen också inom det området vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Samtidigt kan man påverka framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Se matris över standarder för koppar.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Koppar. Kommitténs fokus är att ge deltagarna möjlighet att själva delta i det internationella arbetet. Kanske att du idag jobbar som tillverkare av kopparprodukter, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 6 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Nordic Brass Gusum AB, GUSUM
RISE Research Institutes of Sweden AB, KARLSKRONA
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 26, Copper and copper alloys
CEN/TC 133, Copper and copper alloys
CEN/TC 133/WG 10, Methods of analysis
CEN/TC 133/WG 3, Copper tubes (installation and industrial)
CEN/TC 133/WG 4, Extruded and drawn products, forgings and scrap
CEN/TC 133/WG 7, Ingots and castings
CEN/TC 133/WG 8, Fittings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
08-55552147
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se