Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 61966-7-1

Ljud- och bildsystem - Färgmätning och färghantering - Del 7-1: Färgskrivare - Påsiktsbilder - RGB

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för multimediatjänster och telekonferenser (33.160.60) Terminalutrustning och övrig kringutrustning (35.180) Reproduktionsutrustning (37.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 7-1: Colour printers - Reflective prints - RGB inputs

Artikelnummer: STD-3332568

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-10-23

Antal sidor: 1

Ersätter: SS-EN 61966-7-1

Ikraftsätter: IEC 61966-7-1:2006