Standard Svensk standard · SS-ISO 9506-2

Industriautomation - Specifikation av meddelanden för produktionsutrustningar (MMS) - Del 2: Protokollspecifikation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 9506-2
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9506-2

Industriautomation - Specifikation av meddelanden för produktionsutrustningar (MMS) - Del 2: Protokollspecifikation
Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9506-2

Industriautomation - Specifikation av meddelanden för produktionsutrustningar (MMS) - Del 2: Protokollspecifikation
Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Industrial automation systems - Manufacturing Message Specification - Part 2: Protocol specification

Artikelnummer: STD-28646

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-09-22

Antal sidor: 182

Ersätter: SS-ISO 9506-2 T1 , SS-ISO 9506-2

Ersätts av: SS-ISO 9506-2