Standard Svensk standard · SS-ISO 4566

Båtar - Båtar med inombordsmotor - Propelleraxeländar ochnav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4566
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4566

Båtar - Båtar med inombordsmotor - Propelleraxeländar ochnav
Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4566

Båtar - Båtar med inombordsmotor - Propelleraxeländar ochnav
Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Shipbuilding - Inboard-engined pleasure craft - Propeller shaft ends and bosses

Artikelnummer: STD-4285

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-09-17

Antal sidor: 5

Ersätts av: SS-EN ISO 4566