Standard Ikraftsättning · SS-EN 105

Ceramic tiles - Determination of crazing resistance - Glazed tiles

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10545-11

Ämnesområden

Keramiska produkter (81.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-11477

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-03-11

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN ISO 10545-11