Pressmeddelande · 2021-08-24

Ny standard för visselblåsare berör tusentals organisationer

Den 17 december får Sverige en ny lag för visselblåsare, som innebär en uppstramning jämfört med nuvarande lagstiftning. Nu finns också en ny global standard som visar hur lagen ska efterlevas.

Tina_Bohlin_900.jpg

Nu får Sverige en ny visselblåsarlag, baserad på ett EU-direktiv. Den nya lagen kommer att gälla för alla verksamheter med minst 50 anställda. Det innebär en hel del jobb för tusentals aktörer som behöver kunna visa att de har rutinerna på plats.

— Jag skulle välja att se det som en möjlighet. En visselblåsarfunktion bidrar till transparens och samtidigt visar den att er organisation tar samhällsansvar, säger Tina Bohlin, projektledare på SIS, Svenska institutet för standarder.

Den nya lagen är tvingande, som sagt. Alla organisationer med minst 50 anställda, både offentliga och privata, måste ha en visselblåsarfunktion på plats inom två år. Det innebär att tusentals organisationer som inte berörs av den nu gällande lagen kommer att omfattas av den nya. Funktionen ska ha rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla på eventuella ärenden. Den ska också erbjuda skydd för en visselblåsares identitet. Och det är inte bara anställda som ska skyddas utan även exempelvis arbetssökande, egenföretagare, praktikanter och juridiska personer. 

— Man kan väl säga att lagen som den är formulerad bjussar på en startsträcka på två år. Hur mycket arbete som krävs för att få visselblåsarfunktionen på plats beror på hur organisationens verksamhet ser ut. Finns det redan ett ledningssystem på plats, enligt exempelvis ISO 9001 för kvalitet, blir det betydligt lättare.

Många funderar över vad som krävs och hur de ska göra för att efterleva lagen. Nu finns en ny internationell standard för visselblåsning. Så många som 40 länder, inklusive Sverige, har deltagit i arbetet att utveckla SS-ISO 37002, Ledningssystem för visselblåsning. Det är en standard som fungerar utmärkt i Sverige och som ger tydlig vägledning i hur en visselblåsarfunktion ska implementeras och efterföljas.

Läs mer om standarden här

Den svenska lagen om visselblåsare kan följas här