Pressmeddelande · 2024-03-13

Nu föreslås en internationell överenskommelse för bättre stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp

I samarbete med isländska barnrättsexperter har Svenska institutet för standarder, SIS, tagit fram ett förslag på internationell överenskommelse för Barnahus, en samverkansmodell för verksamheter som ska stödja, stärka och skydda barn som blivit utsatta för övergrepp.

Barnahus.png

– Här använder vi globala standardiseringsprocesser för att underlätta alla länders arbete med att omsätta en del av barnkonventionen till praktisk handling, och vi tror att detta kan bidra till att fler barn som utsatts för övergrepp får ett bättre stöd och bemötande, säger Sarah Sim, standardiseringschef på Svenska institutet för standarder.

När våldsutsatta och sexuellt utnyttjade barn slussas mellan olika instanser så som sjukvård och myndigheter, och tvingas berätta sin historia för nya personer i nya miljöer, påverkar det både barnets mående och rättsprocessen negativt.

SIS har därför lämnat förslag till den internationella standardiseringsorganisationen ISO på att utarbeta krav och rekommendationer för att säkerställa samverkan, och därmed också barnets behov av barnskydd, straffrätt, och kompetenser inom fysisk och mental hälsa. Planen är att utarbeta en så kallad International Workshop Agreement, IWA, vilket kan likställas med ett förstadium till standard som sen är tänkt att utvecklas till formell ISO-standard.

Barnahusmodellen utvecklades ursprungligen i USA på 1980-talet och på Island på 1990-talet och är nu mer eller mindre etablerad i flera länder. Det råder dock oklarheter kring vad som ingår i modellen och det saknas en gemensam vägledning och kriterier för hur verksamheten ska bedrivas på ett optimalt sätt utifrån barnets bästa.

Den internationella överenskommelsen är tänkt att innehålla rekommendationer och kriterier som behöver uppfyllas för att säkerställa att barnets bästa alltid är i fokus oavsett om det handlar om multidisciplinärt samarbete, barns delaktighet, rättsliga förhör, medicinsk undersökning eller behandling och informationsdelning.

Svenska institutet för standarder kommer i samarbete med isländska Barn- och utbildningsministeriet att leda arbetet med att ta fram den internationella överenskommelsen där alla 169 medlemsländer inom ISO kan vara med och bidra. Målet är att publicera överenskommelsen i slutet av detta år.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

ISO/IWA 49

Guidelines for Barnahus, a child friendly multidisciplinary and interagency response model for abused children

Läs mer och delta i det internationella arbetet >