Pressmeddelande · 2020-03-25

Maria Sandqvist blir policychef på SIS

Svenska institutet för standarder, SIS, förstärker nu sitt policyarbete. Maria Sandqvist som närmast ansvarat för att driva Swedish Smart Grid, Forumet för smarta elnät, blir chef på en ny avdelning med ansvar för policyfrågor.

– Maria Sandqvist har lång erfarenhet av standardisering i olika roller, bland annat från styrelseuppdrag i såväl den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC som SEK Svensk Elstandard. Marias breda bakgrund blir en stor tillgång och vi ser mycket fram emot att hon börjar här hos oss, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

– Det känns både spännande och roligt, samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften. SIS har ett viktigt uppdrag för sina medlemmar och för samhället i stort. Med den kunskap och erfarenhet som finns på avdelningen för policy bidrar vi till att uppfylla uppdraget där lyhördhet och dialog både internt och med omvärlden blir viktigt, säger Maria Sandqvist.

– Från Teknikföretagen tar jag bland annat med erfarenhet från att utveckla former för medlemsdialog, samarbete och nätverk på europeisk nivå. Just nu händer det mycket inom standardiseringen, inte minst på Europanivå. Här har SIS tillsammans med sina medlemmar och standardiseringsdeltagare från företag och andra organisationer en viktig roll att spela. Jag ser fram emot att få vara en del av SIS förändringsresa framåt, säger Maria Sandqvist.

Fakta

SIS är ett av tre officiella standardiseringsorgan i Sverige och har två huvuduppdrag:

  • Verka för att standarder används överallt i samhället där det ger fördelar och därmed driver en god samhällsutveckling.
  • Optimera det svenska inflytandet på den internationella standardiseringsverksamheten för att öka svensk konkurrenskraft.

Drygt 4700 experter från nära 1600 organisationer medverkade i SIS standardiseringsarbete under 2019.

Kontakt

Maria Sandqvist, chef Avdelning Policy, maria.sandqvist@sis.se, 08-555 52004 

Eva Högström, pressansvarig, eva.hogstrom@sis.se, 08-555 52020