Pressmeddelande · 2024-04-09

Kampanj synliggör kaotisk värld utan standarder

Med en tredje film i kampanjen “En värld utan standard” fortsätter Svenska institutet för standarder att utforska hur en vardag utan standarder skulle kunna se ut. Med humor och igenkänning i en serie korta filmer i sociala medier, riktas ljuset mot den roll standarder spelar i samhället. Denna gång handlar det om “upplevda” kvadratmeter kontra “faktiska” kvadratmeter.

SISEvusPress.png

– Standarder finns överallt, ändå är standarders roll okänd för de flesta. Det vill vi ändra på. Med den här kampanjen vill vi med hjälp av humor visa hur standarder påverkar vår vardag och vårt samhälle, säger Mychèle Östman, chef för kommunikation och externa relationer på Svenska institutet för standarder, SIS.  

Tänk dig en verklighet där du måste plocka fram olika betalkort i varje butik, tågen står stilla på grund av att rälsen är bredare än hjulen, och varje spolning på toaletten leder till översvämning. I en värld utan standarder skulle många vardagliga situationer snabbt bli kaotiska.  

SIS senaste kampanjfilm lyfter ytterligare ett av många tillfällen i vardagen när standarder spelar en viktig roll; regler för beräkning av boarea. För detta finns en standard som kan användas i en mängd olika sammanhang, bland annat när man köper bostad. 

Kampanjen, vars första film lanserades i oktober förra året, har bidragit till att öka kännedomen om SIS och om standarder, och har nått en bred målgrupp med hittills över 3 miljoner exponeringar. 

Se den nya filmen och läs mer om kampanjen här.


Kampanj

Tänk dig en verklighet där du måste plocka fram nya betalkort i varje butik, tågen står still på grund av att rälsen är bredare än hjulen och när du spolar rinner vatten ut på golvet.

Till kampanjen >