Pressmeddelande · 2020-11-24

IT-standard ska bidra till effektivare och säkrare dataflöde i skolan

Olika former av IT-stöd används alltmer inom utbildningsverksamhet och har en viktig roll i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Med ökat IT-stöd krävs även ökad informationssamverkan. Nu har standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, reviderats. Standarden erbjuds kostnadsfritt av Svenska institutet för standarder, SIS, genom ett avtal med Skolverket.

Det är SIS, som tillsammans med nationella intressenter, anpassat och utvecklat standarden efter att en första utgåva publicerades 2018. Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan olika it-system som används inom skolan och därmed underlätta administrationen. 

Den nya utgåvan har utökats för att stödja fler processer inom skolans verksamhet. Utöver schemaläggning innehåller standarden nu även stöd för processer som skoladministration, närvarohantering, betygshantering och tjänstefördelning.

– Både kunder och leverantörer önskar lösningar som är standardiserade och leverantörsoberoende för att minska kostnader och förbättra kvaliteten på integrationer mellan olika system, säger Petra Fogelberg som är projektledare på SIS. När aktörer som upphandlar IT-system ställer krav på att systemen uppfyller SS 12000 kommer informationsflödet inom skolan förbättras och förenklas avsevärt. I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet lyfts också vikten av samordning och samarbete kring standarder och gemensamma digitala lösningar. Här måste vi arbeta tillsammans för att nå målen.

– Det är en efterlängtad och viktig standard som kommer leda till ett effektivare och säkrare dataflöde i det digitala ekosystemet av tjänster. Ett första steg i det tekniksprång vi behöver göra för att öppna upp informationsflödet i skolans digitala ekosystem, säger Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och deltagare i standardiseringsarbetet, som även tagit fram ett stödmaterial kring standarden.

Standarden riktar sig till upphandlare, användare och producenter av IT-system från förskola till högskola. Genom ett avtal med Skolverket finns utgåva 2 av standarden att tillgå kostnadsfritt efter registrering hos SIS.

Mer information

SS 12000:2020 Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

SIS tekniska kommitté Informationshantering inom utbildningssektorn

Kontaktperson

Petra Fogelberg, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, petra.fogelberg@sis.se


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.