Nyhet · 2022-02-16

Utmärkelser till årets främsta standardiseringsinsatser

Tusentals är med och påverkar svensk och internationell standardisering genom sitt aktiva deltagande hundratals tekniska kommittéer. Bland alla förtjänstfulla insatser har vi nöjet att tillkännage de allra främsta, som belönas med SIS ärofyllda utmärkelser; Årets ordförande, Årets convenor och Årets tekniska kommitté.

Årets ordförande

Annika Sandell
HejMar AB/Martinson

Annika-sandell-1.png

Motivering: För sitt starka engagemang och stora kunnande inom området sjukvårdstextilier. Som ordförande i SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier är Annika Sandell en drivande kraft i arbetet med de många nationella standarder som kommittén utvecklar. Med bred kompetens och lång erfarenhet från svenska textilbranschen är hon mycket uppskattad, lyhörd, inkluderande och inspirerande, av både kommittén och SIS projektledning.


Årets Convenor

John Österlund
Scania AB

John-osterlund.png

En viktig del av standardiseringsarbetet sker idag i internationella grupper. Från svensk sida har vi förmånen att leda detta arbete i många grupper, både inom den internationella (ISO) och europeiska (CEN) standardiseringen. Arbetet sker i de flesta fall på arbetsgruppsnivå – med experter från världens alla hörn – och leds av en så kallad convenor. Årets Convenor är en nyinstiftad utmärkelse, för att uppmärksamma arbetet med att driva på och skapa den enighet som krävs, för att en standard ska bli erkänd i många länder.  

Motivering: John Österlund är mycket uppskattad och har en stort tekniskt kunnande och en djup branscherfarenhet. Han leder standardiseringsarbetet med stor entusiasm, kunskap och engagemang! Han utvecklar området och jobbar aktivt på att nå ut till fler och att bredda deltagandet i standardiseringsarbetet. Han hittar nya möjligheter och perspektiv för att öka förståelsen och användandet av standarder. Han utvecklar metodik och arbetssätt på ett föredömligt sätt och har sett till att engagemang och framåtdrift i arbetet framgångsrikt fortsatt via digitala kommunikationsvägar under pandemin.


Årets tekniska kommittée

SIS/TK 290 Cisterner
Tryckkärl och rörledningar av plast

årets-TK-diplom.png


I nomineringskriterierna ingick bland annat att kommittén ska ha hög närvaro och aktivitet bland deltagarna, bidra till ett brett deltagande från branschen och att den arbetar kontinuerligt med att utveckla befintliga standarder samt sprida information om dem.

Motivering: Kommittén har ett stort engagemang från dess deltagare som representerar såväl myndigheter, anläggningsägare, kontrollorgan och tillverkare. Deras primära fokus är att verka för att nya standarder ska bli så användarvänliga som möjligt. Deltagarna är mycket aktiva och hittar nya sätt att skapa mervärde för såväl svenska intressenter som den europeiska branschen. Efter genomförandet av tryckkärlsdirektivet har en vägledning saknats som anger hur man på ett säkert sätt ska kunna välja plastmaterial och komponenter vid tillverkning av tryckbärande anordningar. Kommittén har nu tagit fram en vägledning på engelska för att underlätta för brukare, konstruktörer, tillverkare, konsulter m.fl. i hela den europeiska branschen. Utöver det arbetar man aktivt med att sprida information om hur standarder kan användas för att uppfylla befintliga lagkrav. Genom kommitténs engagerade arbete bidrar de till en bättre arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhåll för branschen.

Så här gick det till

Nomineringarna samlades in under hösten 2021. En jury bestående av representanter från SIS standardisering samt ledningsgrupp gick igenom nomineringarna och utsåg pristagarna.

Stort grattis till alla pristagare!


Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Så funkar internationell standardisering

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

Internationella standarder utvecklas och revideras i CEN och ISO:s kommittéer.

De nationella standardiseringsorganen, i Sveriges fall SIS, påverkar arbetena genom att delta i aktivt i kommittéerna.