Abonnemangsnyhet · 2020-09-24

Uppdateringar i SIS Abonnemang – förtydliganden och ökade möjligheter

Tidigare i veckan genomförde vi ett antal uppdateringar gällande SIS Abonnemang. Nedan kan du läsa om de två största förändringarna.

Förtydligade notifieringsmejl vid uppdateringar av abonnemang

Från och med nu blir mejlen vi skickar ut i samband med att en standard uppdateras tydligare. Detta gäller vare sig en standard lagts till, upphävts, ersatts, fått en parallell utgåva, eller uppdaterats på ett annat sätt. Namn och beteckning på alla standarder som berörs samt namnet på aktuellt abonnemang kommer också att framgå tydligare.

Ökad möjlighet för administratörer att styra över hur de visas på abonnemanget

Denna nyhet innefattar tre förändringar som berör administratörer för ett abonnemang. Det gäller möjligheten att

  • kunna dölja visning av utvalda administratörer. Detta gäller både när användare föreslår utökning av abonnemanget och i visning av administratörer i högerkolumnen. Dessa inställningar görs under Användare på respektive abonnemang.
  • kunna bestämma vilken administratör som ska visas överst i administratörsvyn. Denna sortering kommer även att gälla när användare föreslår utökning av abonnemang.
  • lägga till en inledande text gällande administratörsdelen. Detta görs under Inställningar på respektive abonnemang.

SIS ESM - Praktiskt arbetsverktyg för ISO 27000

SIS-ESM är ett digitalt verktyg för ett förenklat och effektivt sätt arbeta med standarder för informationssäkerhet inom ISO 27000. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Arbeta digitalt med ISO-standarder med SIS Worldfavor

SIS-Worldfavor är en webbaserad plattform som gör det möjligt att på ett strukturerat sätt arbeta med ert ledningssystem. Utifrån kraven i varje ledningssystem hjälper SIS-WF er att dokumentera, analysera, åskådliggöra och fördela ut ansvar i organisationen. Prova kostnadsfritt i 14 dagar.