Nyhet · 2022-02-04

EU ger standardisering högre status

Denna vecka presenterade EU-kommissionen en mycket viktig Europa-strategi för standardisering. En viktig tanke är att europeisk standardisering bör representera europeiska intressen.

Att politikerna ska inse och erkänna standardiseringens höga strategiska värde har länge stått på standardiseringsexperternas önskelista. Nu har de fått precis vad de önskade. För det är vad strategin är: ett erkännande. Samtidigt konstaterar EU-kommissionen att internationell standardisering, i ökande grad, har blivit viktigare i den hårdnande globala konkurrensen mellan olika politiska system. Den politiska slutsatsen inom EU blir därför att standardiseringen ges ett ännu större ansvar men också i viss mån knyts närmare EU:s politiska strategi.

- Strategin är ett mycket tydligt tecken på att politikerna inser hur central standardiseringen är, inte minst för Europas konkurrenskraft. Det tycker jag är bra.  Här gäller det att hitta en bra balans i partnerskapet mellan standardiseringen och de som utvecklar europeisk policy, säger SIS vd Annika Andreasen.

Tre utmaningar som EU-kommissionen vill möta med den nya standardiseringsstrategin:

  1. Ökande innovationstakt ökar behovet av att tidigt se behovet av standardisering.
  2. EU vill ta ledarskap och inte låta sig styras av organisationer från andra länder.
  3. Behovet av kraftfulla insatser för hållbarhet, cirkularitet och klimatbekämpning.

Excellence Hub

I strategin presenterar kommissionen riktlinjerna för att skapa en EU Excellence Hub för standardisering. Där ska kunniga inom standardiseringen ha en dialog med EU-kommissionen för att säkra en gemensam inriktning i den europeiska standardiseringen. Hubben ges också mandat att, i vissa lägen, ta fram specifikationer som får samma status som EU:s harmoniserade standarder. Detta kan innebära en stor förändring, men enligt signaler från kommissionen kommer denna lösning bara att användas i vissa svåra fall.

Hög acceptans för den nationella standardiseringen

Alla som trodde att EU:s standardiseringsstrategi skulle innebära början till slutet för den nationella delegeringsprincipen kan andas ut. I strategidokumentets kapitel 3 betonas betydelsen av nationell standardisering. Väldigt tydligt beskriver kommissionen fördelarna med nationell standardisering, med den låga tröskel och det breda deltagande som den erbjuder.

Slutsatsen vi gör är att EU:s standardiseringsstrategi inte kommer en dag för tidigt. Det identifierar och formulerar svar på svåra utmaningar som vi alla har sett. Europas standardisering får ett rejält politiskt erkännande. I kombination med det kommer ansvaret att öka.

- Det är bra att den gröna och den digitala transformeringen (twin transitions) lyfts fram så tydligt av EU-kommissionen. Det är en mycket klok prioritering, säger Annika Andreasen.

Läs mer om strategin på EU:s sajt.


Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

SIS och internationell standardisering

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell.

SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.