Nyhet · 2024-03-06

Snart kan ledningsgruppen få stöd att hantera sina utmaningar

Välkommen till ett konstnadsfritt remisswebbinarium den 18 mars, där vi berättar om hur en ny vägledning kan råda bot på flera av ledningsgruppens vanligaste utmaningar, allt från bristande delaktighet och tillit till beslut som inte baseras på tillräckliga fakta.

En organisations ledningsgrupp spelar en avgörande roll för verksamhetens långsiktiga prestation, resultat och utveckling. Dessvärre är det inte ovanligt att det förekommer utmaningar, såsom bristande delaktighet, att beslut inte baseras på tillräckliga fakta och inte följs upp, att dynamiken och tilliten brister, att den samlade kompetensen inte nyttjas till fullo, att fel frågor diskuteras eller att tiden inte nyttjas effektivt.

Läs mer och anmäl dig här >

Fram till 24 mars är en ny standard ute på remiss, som kan ändra på det. SS 625000 ger vägledning för ett effektivt ledningsgruppsarbete, genom att beskriva ett strukturerat arbetssätt som, tillsammans med stödjande metoder och tillämpningar, successivt kan förbättra arbetet.

– Ytterligare ett syfte är att skapa en hög medvetenhet i ledningsgruppsarbetet som leder till värdeskapande och effektivitet. Standarden är avsedd för alla slags organisationer – oberoende av bransch, storlek och vilken produkt eller tjänst som tillhandahålls, säger Ulrika Edholm, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Förväntad nytta och effekt i Region Örebro

Välkommen att anmäla dig till SIS kostnadsfria webbinarium den 18 mars, för att veta mer om ledningsgruppens vanligaste utmaningar, vägledningens kärna och tips för att läsa och kommentera på innehållet. En av de medverkande är Michael Sjöberg, strateg inom ledning och styrning i Region Örebro. Du har även möjlighet att anmäla dig till rundabordssamtal den 21 och 22 mars med ett begränsat antal platser.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.