Nyhet · 2021-10-20

Så utvecklar SIS arbetet i kommittéerna

Kommitté-deltagarna är oerhört viktiga för SIS. För utan dem skulle vi inte ha något standardiseringsarbete. Så enkelt är det. Därför försöker SIS ta hand om dem så bra det bara går. Bland annat genom en årlig enkät, som fångar upp synpunkter och leder till förbättringar.

Kommitté_850X350 (005).png
Att delta i en standardiseringskommitté innebär både inflytande och ansvar. Det är samtidigt ett åtagande, eftersom arbetet kräver tid och engagemang. SIS har närmare 5 000 kommittédeltagare från alla delar av samhället och varje år mäter SIS hur nöjda de är med arbetet. Det sker i form av en NDI-mätning, där NDI står för nöjd-deltagar-index. SIS passar också på att ställa olika frågor om hur de upplever arbetet i kommittén.

- Det här är viktiga siffror för oss eftersom kommittédeltagarna är helt centrala för vår verksamhet, säger Karin Lindmark, sektionschef på SIS och med ansvar för undersökningen.

Årets undersökning, som är helt färsk, visar på riktigt bra siffror och dessutom en förbättring sedan i fjol, från 4,04 till 4, 36 (där 6 är max). 4.36 är summan av svaren på frågan ”hur nöjd är du med ditt engagemang i SIS tekniska kommitté?” En konkret åtgärd som Karin Lindmark tror har bidragit till den ökade nöjdheten från 2020 till 2021 är att ingången till IT-systemen har förenklats. Nu finns allt samlat på TK-sidan som fungerar som en genväg direkt till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

- Tidigare fanns ingången på flera olika ställen och våra deltagare fick ofta leta i gamla e-post för att hitta rätt. Det kunde vi åtgärda utan stora tekniska ingrepp och jag tror att det finns många fler liknande lösningar som kan göra livet lättare för TK-deltagarna.

Samtidigt är det fler och rätt stora förändringar på gång inom en hyggligt överskådlig framtid. Många av dessa förändringar handlar om att genom optimeringar av både den tekniska plattformen och gränssnittet skapa en arbetsmiljö som leder till både tidsvinster och högre kvalitet.

Karin Lindmark menar att lyhördheten är central. Att verkligen lyssna på deltagarnas synpunkter och att göra sitt bästa för att tillmötesgå dem. Det är ett kontinuerligt arbete, man blir aldrig klar, och därför är de andra frågesvaren som undersökningen gav också väldigt intressanta. För utöver den enkla frågan om nöjdheten ställs ytterligare en handfull frågor. Även här blir svaren givande och intressanta. En slutsats är just hur värdefullt det är att förenkla själva IT-upplevelsen för kommittédeltagarna. En annan handlar om att många deltagare vill se ett ökat samarbete med andra kommittéer och grupper inom SIS, och ett tredje område är viljan att få större tillgång till SIS utbud av utbildningar i standardisering. Inom samtliga dessa områden, och fler, pågår nu arbete för att utveckla arbetet och systemet utifrån deltagarnas åsikter.

Delta i standardutveckling. 


Hur tas en standard fram?

Standarder tas fram baserat på konsensus mellan flera parter – så som företag, användare, intressegrupper och regeringar. Och på SIS sker arbetet i kommittéer.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.