Nyhet · 2018-08-15

Så kvalitetssäkrar du rekryteringar

En standard som fungerar som ett riktmärke och en måttstock för långsiktig och smart rekrytering. Mercuri Urval har erfarenhet av nyttan med att använda standarden för bedömningstjänster vid rekrytering och verksamhetsutveckling - bättre resultat för både kandidater, chefer och organisationer.

SIS ställer 3 frågor till Robin Karlestedt på Mercuri Urval

Vad är trenden inom rekrytering just nu vad gäller bedömningstjänster?

En tydlig trend globalt är att kvalitetsribban höjs. Det är ett ökat fokus på att de metoder man använder i bedömning av kandidater är evidensbaserade och likabehandlande. Som aktör på den här marknaden måste man ta sitt ansvar och använda metoder som bevisligen fungerar och som inte diskriminerar och är oseriösa. Kravet ökar på att kunna visa att de metoder som används predicerar det de ska - så att de kan skapa riktig nytta i organisationen.

Vad är svårigheten och utmaningen i att använda sådana tjänster?

Det är alltid mycket svårt och komplicerat att bedöma en individs framtida prestation i ett jobb, både i rekryteringssammanhang och i utvecklingssammanhang. Rekrytering och successionsplanering handlar inte om att fylla en tom stol, utan det allra viktigaste är att den som går in i en roll uppnår det resultat som förväntas. Den som utför en personbedömning måste på ett tillförlitligt sätt kunna förutsäga detta.

En ostrukturerad intervju gör det inte, magkänslans felmarginal känner alla till och ett personlighetstest i sig själv har i stort sett inget värde. Detta är accepterat inom vetenskapen. Det som många tappar bort vid personbedömningar är att det viktiga arbetet börjar i att definiera vad som ska bedömas, det vill säga hur bryter vi ner resultatförväntningar till något som vi kan bedöma mot, hur kombineras detta med de verktyg och metoder som finns tillgängliga. Det kan låta enkelt, men är enligt min erfarenhet det vanligaste skälet till missbedömningar. Att definiera bedömningsbehovet och använda bedömningsmetoder som bevisligen fungerar för detta behov, är vad evidensbaserade bedömningar i arbetslivet handlar om. Enkelt men inte lätt.

Hur kan en standard fungera som ett verktyg för kvalitetssäkring av rekryteringar?

Mercuri Urval implementerade ISO 10667-2 för ett par år sedan, som ett internationellt ramverk för våra befintliga bedömningsmetoder, och som ett sätt att leda arbetet i vårt interna testinstitut med att utveckla och validera bedömningsmetoder.

Vad en standard som den här faktiskt bidrar med kan sammanfattas i tre punkter:

1) Det ger våra kunder en konsistent och evidensbaserad bedömning av deras kandidater och anställda; oavsett i vilket land de väljer att samarbeta med oss

2) Det ger oss som företag ytterligare ett verktyg för att harmonisera våra leveransprocesser globalt för att öka kvaliteten, och

3) det ger våra kandidater en trygghet i att bli bedömd på ett rättvist och professionellt sätt.

Jag tycker att standarden har bidragit till att våra kunder och kandidater kan skapa bättre resultat som individer, chefer och organisationer. Bättre bedömningar i samhället leder till att organisationer – offentliga som privata - presterar bättre, och jag ser inga nackdelar i det, bara en stor potential för framtiden, om standarden sprids ytterligare.


Robin Karlestedt, Group Director och koncernansvarig för kvalitet och compliance Mercuri Urval

"Standarden har bidragit till att våra kunder och kandidater kan skapa bättre resultat som individer, chefer och organisationer."

Mercuri Urval är ett globalt executive search- och ledarutvecklingsföretag med huvudkontor i Sverige. Mercuri Urval genomför uppdrag för kunder i över 50 länder varje år, och är ISO 10667-2 certifierade.

ISO 10667, Bedömningstjänster i arbetslivet

Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren, Del 2: Krav på leverantörer.

Standarden beskriver krav och rekommendationer för procedurer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften. Den omfattar hela bedömningsprocessen och syftar till säkrare beslutsunderlag, högkvalitativa bedömningstjänster samt kostnadseffektivare och rättvisare bedömningssystem.

Standarden som ges ut i två delar – en för uppdragsgivaren och en för leverantörer är just nu under revidering.

Vill du veta mer eller ingå i arbetsgruppen?