Nyhet · 2018-04-23

Textilbranschen tar steg mot cirkulär ekonomi

SIS deltar i ett Vinnovaprojekt för ökad kännedom och kunskap om hur digitalisering kan bidra till spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan. Ett exempel är RFID-tekniken som möjliggör identifiering, sortering och återvinning av kläder.

Kläder som hänger och torkar på ett klädstreck

I ett projekt som löper fram till slutet av 2018 kommer SIS i samarbete med SWEREA IVF, Swedish Fashion Council och TEKO undersöka möjligheterna att använda så kallad RFID-teknik som hjälp vid sortering för återvinning.

- En RFID-tag kan bära en stor mängd data och läses av genom att den befinner sig nära en läsare och kan då vara mitt i plagget och täckt av tyg, den behöver alltså inte plockas fram ur plagget eller vara synlig, istället kan den vara insydd i plagget, säger Lisa Schwarz Bour som är Textile Recycling Area Manager på Swerea IVF.

Swerea IVF är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt och är initiativtagarna till Vinnovaprojektet.

- Vi ser digitala lösningar, som exempelvis RFID, som en viktig möjliggörare för en helt ny typ av system kring textila produkter. Projektets mål är att nå ut till en större krets av företag som arbetar inom textil- och modesektorn och informera om de frågeställningar som finns och pågående initiativ för att lösa dem. En viktig del i projektet är att inhämta synpunkter och tankar från deltagande aktörer, även sådana som är mindre och idag inte har möjlighet att delta i olika projekt och initiativ, säger Lisa Schwarz Bour.

I textilproduktionens alla led används olika kemikalier – från tillverkning av textilfiber och råmaterial till behandling av färdiga textila varor. Kemikaliska ämnen kan till exempel ge textilvaran en särskild funktion, som färg eller härdighet.

- Trots att kemiska ämnen används i stora volymer för tillverkning och behandling av textilmaterial finns det ingen heltäckande tillgänglig sammanställning av de farliga ämnen som kan finnas i textila varor. Kvarvarande kemikalier kan störa återvinningsprocesser eller innebära att annan hänsyn bör tas vid vidare bearbetning av materialet.

- Fördelen med en RFID-tag är att den kan bära en stor mängd data och läses av genom att den befinner sig nära en läsare och kan då vara mitt i plagget och täckt av tyg. Den behöver alltså inte plockas fram ur plagget eller vara synlig, istället kan den vara insydd i plagget. Ett RFID system kan göras adaptivt, och tillåta sortering av textil utifrån de parametrar som anges. Exempelvis skulle ett sådant system tillåta utsortering av textil som innehåller en viss oönskad kemikalie som inte längre är tillåten i textila produkter, det kan sortera på "enkla" parametrar som färger och storlekar eller på processparametrar, förklarar Lisa Schwarz Bour.

SIS representeras av affärsområdeschef Ulf Haraldsson i Vinnovaprojektet.

- I projektgruppen ser vi stora möjligheter till positiv påverkan i branschen genom att vi sen kan sprida det vi kommer fram till i den internationella standardiseringen. Efter avslutat projekt vill vi bilda en svensk arbetsgrupp på SIS som driver arbetet internationellt inom CEN och ISO, säger Affärsområdeschef Ulf Haraldsson på SIS.


Lisa Schwarz

Lisa Schwarz Bour, Textile Recycling Area Manager på Swerea IVF

Grattis till utmärkelsen Global Change Award 2018

Lisa Schwarz Bour vann priset för The Generator, den del av Swereas verksamhet, som rör kemisk återvinning av polyester och blandmaterial av bomull och polyester. "Vi tagit fram en metod där polyesterns byggstenar plockas ut från materialet via depolymerisation och sedan byggs tillbaka till en ny polyester. I ett blandmaterial påverkar processen bara polyesterfibrerna och lämnar bomullen opåverkad, vilket alltså betyder att båda fraktionerna kan återvinnas."

 

Fakta RFID

RFID står för Radio Frequency Identification och används i dag till exempel i vanliga streckkoder. En RFID-tag kan bära en stor mängd data och läses av genom att den befinner sig nära en läsare, vilket innebär att den kan vara placerad mitt i plagget och täckt av tyg. RFID-teknik är en tänkbar lösning när det gäller spårbarhet och transparens, som kan möjliggöra effektivare sortering och återvinning av textilier.

Kontakt

Ulf Haraldsson

Har du frågor om projektet, kontakta Ulf Haraldsson, affärsområdeschef på SIS.

ulf.haraldsson@sis.se