Nyhet · 2016-01-01

Bättre stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar

En kognitiv funktionsnedsättning innebär som regel att en person har svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket påverkar det dagliga livet och förmågan att medverka i samhället. Det har saknats standarder för hjälpmedel på kognitionsområdet, till exempel för grundläggande funktioner, sättet att visualisera tid och gemensam terminologi. Arbetet är i full gång med att ta fram globala standarder på området.

För många personer med kognitiv funktionsnedsättning är relationen till tid problematisk och det finns, inte minst i Sverige, många goda hjälpmedel för tidsstöd.

Det är viktigt att de grundläggande principerna är harmoniserade när en person använder flera hjälpmedel eller när nya smarta produkter introduceras.

– I Sverige används till exempel särskilda bestämda färger på veckans dagar. Om man skulle använda andra färger i nya produkter skulle det skapa förvirring för en redan utsatt grupp, säger Joakim Falk, projektledare på SIS.

Han fortsätter:
– Samtidigt ska det finnas stort utrymme för variationer och individanpassning eftersom personer hanterar en funktionsnedsättning på många olika sätt och behöver hjälp utifrån sin egen situation. Detta är en standardiseringsmässig utmaning.

Arbetet med internationella standarder på god väg och drivs i stort sett av svenska intressenter. I det pågående ISO-arbetet ingår att ta fram en standard specifikt för tidsstödjande hjälpmedel som ett första steg. Parallellt skrivs också en vägledning för hur kognitiv tillgänglighet ska beaktas i alla typer av produkter och tjänster.

– Detta är välkommet i ett samhälle som blir mer och mer komplicerat. Eftersom en funktionsnedsättning skapas i mötet med omgivningen handlar det om göra samhällsfunktioner och konsumentprodukter tillgängliga för personer med kognitiv funktionsnedsättning, säger Joakim  Falk.

– Arbetsgruppen håller hög kompetens och har en bred representation, från forskare till brukarföreningar och tillverkare. Men vi har plats för flera och uppmanar alla som har intresse av dessa frågor att delta. Det här är standardisering som kan få stort internationellt genomslag, säger Joakim Falk.

Det är SIS kommitté Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, med arbetsgruppen Kognition, SIS/TK 344/AG 9, som är ansvarig för området. Läs mer på sis.se.

Vill du ha mer information om arbetet eller delta i arbetet? Välkommen att kontakta SIS projektledare Joakim Falk, joakim.falk@sis.se, tfn 08-555 522 59


Fakta om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.