Abonnemangsnyhet · 2024-03-27

Gör dig redo för nya maskinförordningen

Efter en lång process av att revidera maskindirektivet beslutade EU om den nya maskinförordningen i maj 2023. Gör dig redo för kommande förändringar och se till att du vet hur det kommer påverka din organisation.

blobid0.png

Den nya maskinförordningen är av vikt för den svenska industrin och för den fria rörligheten av varor inom EU. De nya kraven innebär flera nyheter samt en utökning av de väsentliga kraven och omfattar även risker med ny teknik

Vi har nu tagit fram en utbildning som varvar information med övningar och praktiska exempel. Efter utbildningen har du koll på kommande lagstiftning, de väsentliga förändringarna och verktyg för att genomföra en konsekvensanalys för att identifiera påverkan på din organisation. 

Säkerställ att din organisations processer och eventuella produkter fortsatt uppfyller kraven!

Läs mer om utbildningen >