Nyhet · 2021-05-27

Ny SIS-kommitté för effektmätning av samhällsinsatser

Nu bildar SIS en helt ny kommitté som ska utveckla standarder för att mäta de sociala och miljömässiga effekterna av investeringar och insatser. Intresset är stort.

effektmätning2.png

Fler och fler organisationer – idéburna, offentliga och privata – vill jobba mer hållbart och bidra till att minska miljöpåverkan och minska sociala problem som ohälsa och utsatthet. Men att mäta effekten av arbetet är ingen enkel uppgift. Det saknas ett gemensamt ramverk och förhållningssätt vilket medför varierande kvalitet och jämförbarhet. Olika finansiärer ställer också olika krav på återrapportering, samt använder olika metoder, processer och terminologi. Det är bakgrunden till att SIS, den 17 maj, bildade en ny kommitté för effektmätning av insatser och finansiering.

– I många sammanhang finns potential för att mäta och redovisa effekter på ett mer rättvisande sätt och, viktigast av allt, att i högre grad använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta, säger Annica Johansson på den ideella organisationen Effektfullt, som stödjer verksamheter från alla sektorer att mäta och öka sin samhällsnytta.

Initiativet kommer från Effektfullt, Swedish National Advisory Board for Impact Investing och det globala revisions- och rådgivningsföretaget PwC. De började utforska möjligheterna till en svensk standard för snart ett år sedan. Det ledde fram till ett intressentmöte som SIS anordnade den 6 april, ett möte som lockade 96 deltagare från 69 organisationer. Många ville bidra i arbetet och en dryg månad senare bildades den nya kommittén.

– Ett 20-tal organisationer har redan sagt att de tänker delta. Det är riktigt bra, och ju fler perspektiv som vi kan få med desto bättre standard kan vi få till i slutändan, säger Johan Dahlgren, sektionschef på SIS.

– Vi behöver ett ökat fokus på modeller och metoder för att mäta, värdera och styra mot en positiv samhällsutveckling. Här spelar den nya kommittén en viktig roll, säger Johan Rippe som är ordförande för Swedish National Advisory Board for Impact Investing.

En standard kan öka enhetligheten och kvaliteten på mätningarna och samtidigt skapa mer transparenta rutiner som minskar antalet missförstånd.

- Precis som vi har standarder för ekonomisk redovisning behövs standarder för att mäta sociala och miljömässiga effekter. En standard som vägleder aktörer att mäta och visa sina effekter på ett rättvisande sätt ger bättre beslutsunderlag, förklarar Johan Sverker, PwC.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.