Logga in

Nyhet · 2017-08-08

NCC renoverar hållbart genom samverkan

I Rinkeby i norra Stockholm pågår renovering av 400 lägenheter med NCC som entreprenör. Projektet bedrivs som hållbar renovering, och då är samverkan själva grunden. Nyckeln är bra planering, det är innan projektet startar som man kan påverka, säger produktchef Jenny Wassvik.

I juni presenterades publicerades den nya standarden för samverkan, Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och ramverk, SS-ISO 44001 på svenska. Den är användbar för många företag och organisationer, men välkomnas särskilt av byggbranschen. Byggbolaget NCC har länge haft fokus på samverkan, till exempel inom området hållbar renovering.

NCC och Stockholmshem har ett strategiskt partneringavtal tillsammans och i Rinkeby pågår ett av flera projekt. NCC involverar tidigt underleverantörer och uppdragsgivaren Stockholmshem i planeringen. Lika viktigt är att få med sig slutkunden – de som faktiskt bor i lägenheterna.

NCC anstränger sig för att inte vara anonyma "buller-och-damm-gubbar" genom att arrangera träffar där de boende kan välja ytskikt, men också genom att ordna byggskola för områdets barn. Det berättar Jenny Wassvik, projektchef. Syftet är hela tiden att de boende ska förstå processen, och också kunna påverka vilken standard – och därmed hyra – de faktiskt vill ha.

– I just Rinkeby finns det många hemmavarande kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vårt projektteam med bland annat kvinnliga elektriker kanske kan så ett frö hos dessa kvinnor eller hos barnen så att de bli nyfikna på vår bransch. Genom att jobba aktivt med samverkan lär vi oss också mycket om kunden, Stockholmshem, och om de boende.

Hållbarheten yttrar sig inte bara i smarta klimatval på material och vitvaror. Att faktiskt bevara fullt fungerande material istället för att automatiskt byta ut är också viktigt ur hållbarhetssynpunkt, att inte reflexmässigt kasta.

– Vi har livscykelperspektiv. Om något inte behöver bytas är ju det mest miljövänliga att inte göra det. I andra fall har vi lyft ut utrustning, renoverat och sen lyft in igen, säger Jenny Wassvik.

Även uppvärmningen har stor klimatpåverkan. Här har NCC inte dragit sig för att renovera och optimera befintliga system då det visat sig varit det bästa klimatvalet.

Text: Andreas Andersson


Välkommen på seminarium

Den 8 september anordnar SIS ett kostnadsfritt seminarium om hur du lyckas med samverkan inom byggbranschen med hjälp av SS-ISO 44001.

Läs mer och anmäl dig här >>

Köp standarden här >>

Kontakt

Joel Jonsson, projektledare

joel.jonsson@sis.se
08 555 520 61