Nyhet · 2017-07-18

Livsmedelssäkerhet - aktuellt ämne i ny standard

En ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, är på väg. Den nya standarden blir mer användarvänlig, med tydligare definitioner. Den blir också anpassad till ledningssystemens nya övergripande struktur. Samtidigt pågår utveckling som innefattar andra aspekter av livsmedelssäkerhet i livsmedelskedjan, bland annat transport och logistik.

Ledningssystemet ISO 22000 kan användas av alla företag som hanterar livsmedel. Standarden ger stöd till exempel för att visa att man uppfyller lagkrav och stöd för kommunikation om livsmedelssäkerhet. Under våren går en reviderad version ut på remiss.

– En viktig skillnad är att vi har tagit fram tydligare definitioner, säger Patrick Gustavsson, chefsrevisor på Controlcert Scandinavia och svensk representant i ISO-arbetet.

Standarden innehåller grundförutsättningar samt styrpunkter i form av CCP eller oPRP. Dessa behandlas nu mera lika och skillnaden mellan de två kan enkelt uttryckas som att CCP baseras på mätningar och oPRP på mätningar eller observationer.

– Vi har förenklat och förtydligat detta efter synpunkter från användare, säger Patrik Gustavsson.

Standarden anpassas samtidigt till den nya gemensamma övergripande strukturen som finns för alla ISO:s ledningssystemstandarder.

ISO 22000 har också kompletterande tekniska specifikationer, exempelvis för jordbruk, förpackningar och catering. En ny teknisk specifikation för transporter och lagring av livsmedel diskuteras nu.

– Tanken är att definiera grundkrav på allt från anläggningar och transporter. Det kan till exempel handla om hur man ställer krav på hygienrutiner eller skadedjursbekämpning, säger Rikard Hellqvist, agronom och vd för konsultföretaget Bergström & Hellqvist AB.

Målgruppen är logistikföretag och distributionsföretag.

– Logistiken är central och viktig i branschen. Digitaliseringen och näthandeln ökar hela tiden, och det finns stora krav på alla som hanterar mat. Samtidigt är lagstiftningen relativt ospecifik, säger Rikard Hellqvist.

– Det kan bli ett stöd och en möjlighet för logistikföretag att certifiera sig på ett nytt sätt med ISO-status inom ramen för certifieringsprogrammet FSSC 22000. Förhoppningsvis kommer arbetet igång i år.

För mer information, kontakta SIS projektledare Lorena Olivares, lorena.olivares@sis.se


Rikard Hellqvist, Bergström & Hellqvist AB

Fakta

ISO 22000 är en standard för livsmedelsindustrin som omfattar alla aktörer i kedjan, som foder- och primärproducenter, tillverkare, detaljhandel, cateringföretag med flera.

Den nya versionen av ledningssystemstandarden har nyligen varit ute på remiss och beräknas publiceras under 2018.