Nyhet · 2022-10-25

Lättare att underhålla ledningssystem

Nu kommer en helt ny version av Perspektiv, en SIS-tjänst optimerad för ledningssystem. Inte minst innehåller nya Perspektiv en helt ny och central tjänst, Perspektiv Assist, som gör livet lättare för er som jobbar med att implementera, underhålla och efterleva standarder.

– Vi höll på länge och intensivt att utveckla Assist och har haft täta kontakter med användarna. Jag känner mig trygg i att den här tjänsten verkligen ska göra livet lättare för dem, säger Göran Blomqvist, marknadschef på SIS.

Med Assist får SIS Perspektiv nya möjligheter att stötta organisationers arbete med sina ledningssystem. Det är ett digitalt verktyg som håller koll på avvikelser och vägledningar av relevanta standardavsnitt.

Perspektiv Assist är utvecklat för att användas i det dagliga arbetet som pågår på tusentals svenska företag och organisationer med att hålla ledningssystemet levande.

Assist kan komma till användning både vid genomförande av GAP-analys, internrevision, certifieringsrevision, löpande underhåll, operativa uppföljningar och vid uppbyggandet samt integreringar av ledningssystem – allt matas in i verktyget så att arbetet går att följa, både grafiskt och i text. Därför blir Assist både ett bra verktyg i det löpande arbetet, men också ett fint stöd då det finns ett behov av att visa för andra och att inkludera fler i arbetet. Vid revision och certifiering kan Perspektiv Assist också vara till hjälp att illustrera hur standarden har implementerats och hur avvikelsehanteringen systematiserats.

– Det blir mer pedagogiskt när vi lär ut hur man jobbar med de här tre stora standarderna. Våra användare lägger så mycket engagemang och tid på dem, så det känns bra att vi kan ge dem bättre hjälp med nya Perspektiv Assist, säger Göran Blomqvist.

Läs mer här.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.