Nyhet · 2022-06-03

Helsvensk ledning av nybildad klimatgrupp

Nu är det klart att Jan Plue, forskare på Svenska Miljöinstitutet, får ordförandeklubban i en internationell grupp med uppdrag att jobba med biologisk mångfald. Laura Linnala, projektledare på SIS, blir gruppens sekreterare.

Gruppen, som sorterar under den stora ISO-kommittén ISO/TC 331, kommer att ha fokus på att definiera och hitta en samsyn kring de begrepp som används inom området biologisk mångfald. Det är ett centralt jobb, säger Jan Plue, men han framhåller samtidigt att det inte finns någon ambition att ”uppfinna hjulet på nytt”:

- Vi kommer att titta på de definitioner som redan har utvecklats inom internationella organisationer och initiativ som IUCN och CBD. Planen är att harmonisera och därefter eventuellt finslipa de vi tycker är mest användbara och begripliga.

Där FN målar bilden med lite bredare penseldrag bidrar standardisering med tydliga strukturer och vägledningar för det operativa arbetet för skydd, bevarande och återställande av mångfalden. En gemensam terminologi där alla menar samma sak är viktigare än man kanske kan tro.

- Det är ett perfekt exempel på varför standardisering är så värdefullt. Utan gemensam terminologi kan man säga allt möjligt men det blir svajigt när orden betyder olika saker. Där vill vi bringa klarhet, säger Laura Linnala.

Artdöden är det stora hotet inom biologisk mångfald. Enligt FN riskerar en miljon djur- och växtarter att slås ut inom de närmaste decennierna. Men det finns positiva tecken. Till exempel konferensen Stockholm+50, som pågår när denna artikel publiceras - en stor internationell miljökonferens som bland annat berör frågan om biologisk mångfald och hur den ska säkras.

Jan Plue betonar att ”biologisk mångfald” är ett stort område och att det i sig leder till om inte begreppsförvirring så åtminstone oklarhet och stora svårigheter i att definiera gemensamma mål:

- En ISO-standard som definierar de allra viktigaste begreppen är absolut nödvändig inte minst så att alla olika slags organisationer världen över pratar om samma sak.

Trots sin relativa litenhet är Sverige ett av de mest tongivande länderna inom internationell standardisering – både inom EU (CEN) och globalt genom ISO. SIS kommer på sjätte respektive sjunde plats av de länder som driver flest kommittéer inom dessa organisationer. SIS vd Annika Andreasen har därtill en av de tyngsta posterna inom CEN och Ulrika Francke, SIS vice ordförande, är ordförande för ISO.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.