Nyhet · 2021-10-29

Han fick pris för stålets hållbarhet

Rutger Gyllenram, vd för utvecklingsföretaget Kobolde, har i dagarna fått priset Silverbalken för sitt arbete att utveckla standarder inom hållbarhetsområdet.

gyllenram_silverbalke_960.jpg
Det är en glad Gyllenram som talar med SIS strax efter prisutdelningen. Han uppskattar priset och ser det som ett tecken på en ökande vilja att uppmuntra återanvändning inom stålområdet:

- Det är ganska enkelt egentligen. Om vi kan få saker att leva dubbelt så lång tid, då halverar vi materialåtgången. Jag har sett ett starkt ökat intresse för de här frågorna bara de senaste 2-3 åren.

Kobolde jobbar globalt, med råvarubedömning, och företagets kunder är de riktigt stora internationella stål- och gruvföretagen.

- Man kan väl säga så här att pengarna är det centrala men kunderna drivs idag av hållbarhetsfrågan. De vill verkligen nå hållbarhetsmålet.

Rutger Gyllenram beskriver hur Koboldes kunder idag känner en stark press att bedriva sin verksamhet mer hållbart och att det har skett en stor förändring på bara ett par års tid.

- Standarder är väldigt viktiga i den här processen och det de gör som är så viktigt är att de skapar rättvisa spelregler för alla.

Gyllenram beskriver tre premisser som måste uppfyllas för att man ska kunna uppnå hållbarhet i sin verksamhet och i samhället i stort:

  1. Att framställa materialet med så låg miljöbelastning som möjligt per kilo
  2. Att använda en så liten mängd material som möjligt per produkt
  3. Att använda så få produkter som möjligt per användare

- Återbruk är viktigt i det här sammanhanget.

Rutger Gyllenram är mycket aktiv i standardiseringsarbetet. Han är ordförande för SIS-kommittén SIS/TK 209, som arbetar med hållbarhet i byggnadsverk. Han är också ”convenor” (sammankallande) i arbetsgruppen WG17, som ingår i CEN-kommittén TC135. Där arbetar man nu med en ny standard för stål och aluminium som sannolikt kommer att vara klar under 2022.

- I den standarden arbetar vi väldigt mycket med att beskriva återbruk. Den kommer att bli betydelsefull för en mer hållbar framställning och användning av stål och aluminium, tror jag.

Läs mer om priset Silverbalken här.


Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.