Nyhet · 2020-09-25

Håkan Hedlund blir ordförande i sektorforum bygg

SIS startade vid årsskiftet ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen. Nu är det klart med ordförande och det blir Håkan Hedlund, standardiseringschef Assa Abloy.

Syftet med SIS sektorforum är att skapa en tätare strategisk dialog med våra medlemmar i sektorn och erbjuda dem en plattform för långsiktig utveckling av standardisering inom ett visst område, i det här fallet byggsektorn.

– Med det nya rådgivande forumets stöd vill vi att den svenska byggstandardiseringen utvecklas efter de strategiska behov som sektorn ser framöver. Vi välkomnar Håkan Hedlund som ordförande, säger Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder, SIS.

Intervju med Håkan Hedlund

Här svarar Håkan Hedlund, standardiseringschef vid Assa Abloy och nu vald till ordförande för SIS sektorforum bygg, på några frågor.

Kan du berätta kort om dig själv?

– Jag arbetar som Standard Manager för Assa Abloy Skandinavien sedan drygt tre år. Rollen omfattar standard- och compliancefrågor. Jag har över 30 års erfarenhet i branschen och har arbetat med svensk och internationell standardisering i över 25 år. Jag är, och har varit, ordförande i ett antal SIS-kommittéer inom bygg och deltar aktivt i flera internationella working groups inom kommittén CEN TC 33. Jag är också convenor i kommittén TC 33 WG 7 Burglar resistance som omfattar dörrar, fönster etc.

Vilka förväntningar har du på dialogen i sektorforum?

– Jag hoppas på en öppen och aktiv dialog mellan branschen och SIS. Jag ser framför mig att bidra till att skapa förutsättningar i att få en tydlighet i allt från EU-förordningar och -direktiv och byggregler till framtagning och tillämpning av standarder.

Hur ser du på byggsektorns nytta av standarder nu och framöver?

– Standarder ger de inblandande aktörerna förutsättning till en gemensam plattform i allt från kravställning, projektering till produktprestanda.


Läs mer om SIS sektorforum 


Håkan Hedlund, standardiseringschef Assa Abloy och ordförande för SIS sektorforum.

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 5 gånger per år.