Nyhet · 2020-12-11

Grattis Ulrika Francke till ordförandeskapet i ISO!

Ulrika blir den allra första kvinnan på posten som ordförande för ISO sedan organisationen bildades 1947.

Hon tillträder som ordförande i januari 2022, men kommer under 2021 först att inneha positionen som tillträdande ordförande.

Vad har inspirerat dig att lägga fram din kandidatur?
 Känner mig hedrad över att bli vald till ISO-ordförande och ser fram emot att påbörja uppdraget. Jag blev ombedd att kandidera och nu har jag mer tid än tidigare.

Vad skulle du säga är den viktigaste erfarenheten som har förberett dig för detta uppdrag?
 Jag kommer från en bransch som jobbat mycket med standardisering och sett stora fördelar med det. Jag har också jobbat politiskt, varit borgarråd i Stockholms stad och även förvaltningschef där. Dessutom har jag haft ledande befattningar, både som vd, styrelseordförande och ledamot i olika styrelser. Men kanske kommer den allra viktigaste erfarenheten - i det här sammanhanget - av att vara ordförande.

Vad ser du mest fram emot?
- Det är en stor fördel att få gå bredvid den nuvarande ordföranden under ett helt år. Jag ser mycket fram emot att lära känna organisationen ännu mer, sätta mig in ordentligt i ISO:s nya strategi och implementeringen av den. Träffa nya människor är alltid stimulerande!

Hur kan ISO-standarder ge stabilitet i osäkra tider som de vi nu befinner oss i?
 I oroliga tider är det bra att kunna falla tillbaka på kända ting, tid är ofta en viktig faktor och då passar kända standarder väldigt bra. Standarder kan bidra till att organisationer får en bättre kontinuitetshantering och beredskap inför kommande oförutsedda händelser och kriser. Tillsammans har vi kostnadsfritt kunnat erbjuda standarder kring kris och beredskap, vilket hjälper både vården och samhället i stort. Jag hoppas också att vi kan tillvarata våra erfarenheter av hur vi har arbetat under pandemin. Vi har fortsatt bedriva standardiseringsarbete tillsammans över hela världen utan att träffas fysiskt.

Läs också: Ulrika Francke vald till ny ordförande för ISO


 Detta är en artikel ur tidningen SIS Perspektiv #4 2020.


Vad är ISO?

ISO är den internationella standardiseringsorganisationen. ISO är oberoende och icke-statlig med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är Sveriges nationella standardiseringsorgan och därmed medlem i ISO.

Vill du delta i standardutveckling?

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.