Nyhet · 2020-06-10

CEN och CENELEC firar 60 år av samarbete inom europeisk standardisering

Idag, 10 juni är en viktig dag för CEN- och CENELEC-gemenskapen då företrädare för ISO- och IEC-medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och EFTA-länderna, den 10 juni 1960, kom överens om inrättandet av två europeiska standardiseringsorganisationer, CEN och CENEL - som sedan blev CENELEC. Ett principavtal som la grunden för den europeiska integrationen och skapandet av ett gemensamt europeiskt standardiseringssystem.

Under de senaste decennierna har det europeiska standardiseringssystemet utvecklats, vilket ger ett ovärderligt bidrag till Europas ekonomiska och sociala välbefinnande och till den inre marknadens välfungerande. CEN och CENELECs samarbete har varit en grund för denna utveckling och har skapat en effektiv plattform för europeisk standardisering, CEN och CENELEC:s gemensamma sekretariat (CCMC), i Bryssel.

Så idag ser CEN och CENELEC tillbaka på uppnådda framgångar genom att fira 60 års samarbete av europeisk standardisering och samtidigt reflektera framåt på samhällets ständiga utveckling.

Jubileet är ett firande för hela CEN- och CENELEC-gemenskap det vill säga; CEN och CENELEC:s nationella medlemmar, medlemsförbund och följeslagarstandardiseringsorgan intressenter, partner och sambandsorganisationer; 90 000 experter som är aktiva i de europeiska tekniska kommittéer; och sist men inte minst personalen vid CCMC, som möjliggör detta vardagliga samarbete.

All europeisk standardisering är en kollektiv ansträngning. Det unika med det europeiska standardiseringssystemet är dess öppenhet och inkludering, långt ifrån att vara en borttagen praxis, som äger rum bakom stängda dörrar så främjas europeisk standardisering av en grundläggande mänsklig karaktär. Alla sektorer i samhället och industrin är välkomna att delta i det europeiska standardiseringsarbete. SIS, har i snart lika många år som CEN givit företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige möjlighet att driva innehållet i dessa europeiska standarder.

SIS är en aktiv medlem i CEN:s styrelse och andra beslutsfattande grupper för att påverka organisationens strategi och inriktning.  CEN:s roll som samtalspart med den Europeiska Kommissionen gällande harmoniserade standarder, är betydelsefull för att stärka våra svenska intressenters möjligheter att vara konkurrenskraftiga på den inre marknaden.

Dagen till ära så lanserar CEN och CENELEC projektet 'Faces of standardization' som är en serie av månatliga intervjuer med olika personer som möjliggör europeisk standardisering och aktivt bidrar till utvecklingen. Först ut är en intervju med Christian Wetterberg, ordförande för CEN / TC 52 'Toy Safety' och Senior Director, Global Head of Product Safety & Compliance, LEGO Group.

SIS är stolta över att vara en del av denna gemenskap och önskar CEN och CENLEC ett stort varmt grattis till 60 års samarbete med fyra svenska; HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!

 

Vill du veta mer om SIS samarbete med CEN kan du läsa om det här.