Nyhet · 2022-12-13

Obränd lera – ett framtidens byggmaterial med låg klimatpåverkan

Byggandet står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och därför behöver branschen raskt ställa om. Ett viktigt steg är att välja klimatsmarta material, som till exempel lera. SIS och White arkitekter välkomnar nu fler att tillsammans med dem skapa rätt förutsättningar och etablera ett av världens vanligaste byggmaterial i Sverige.

Lerputs_580x240 (002).png

Obränd lera har låg klimatpåverkan och kan fungera som ett bindemedel i puts, skivmaterial eller bärande konstruktioner – dessutom är det enkelt att demontera och återbruka. Nationella standarder finns redan i ett antal länder, och används i byggen av större skala i Tyskland och Österrike. Nu finns intresse att skapa en nationell standard, för att etablera obränd lera som byggmaterial även i Sverige.

Standardiseringsprodukter för lera som byggmaterial vänder sig till den moderna byggindustrin, främst utförare (hantverkare, entreprenörer), men även till arkitekter och projektörer då de möjliggör föreskrivning.

– I Sverige är det idag endast ett fåtal enmansföretag som använder materialet lera och det saknas aktörer som kan ta sig an större jobb. Med en standard kan tillämpningen spridas och möjliggöra en direkt och påtaglig minskning av klimatpåverkan från byggmaterial, säger Johan Jönsson hållbarhetskonsult på White arkitekter som tillsammans med kollegan Marja Lundgren är initiativtagare till standardutvecklingen.

Första steget är att arbeta med standardiseringsprodukt för obränd lera som putsmaterial. Därefter finns även planer på standardisering av andra användningsområden. Lera är möjligt att tillverka, använda och förändra med ett lågt energi- och resursuttag. Materialet kan dessutom ha flera positiva hälsoegenskaper genom fuktbuffring och minskade ventilationsbehov.  

>> Vill du veta mer om detta arbete är du välkommen att kontakta SIS projektledare Tobias Lundgren


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.