Logga in

Debatt · 2018-03-07

"Viktigast med e-hälsoresan är att värna om patienterna och brukarna"

Dan Nilsson, standardiseringschef för vård och omsorg vid SIS, skriver i en krönika i Medtech Magazine om spännande utmaningar med koppling till den pågående e-hälsoresan.

Krönika publicerad i Medtech Magazine 2018-02-26

Inom hälso- och sjukvården och omsorgen är det som benämns som e-hälsa en enkel beskrivning av den transformation som vi bara är i början av i Sverige och internationellt.

I Sverige har vi höga ambitioner med den nationella visionen med sikte på 2025, den förpliktigar och ställer mängder med krav och målbilder. Hänsyn ska tas och då inte enbart till olika regulatoriska krav t.ex. i relation till informationssäkerhet och medicintekniska regelverk. Vi talar också om att e-hälsa ska vara patientsäkert, innovativt, inkluderande, säkert, tryggt, jämlikt och tillgängligt.

Det kommer vara nödvändigt att inkludera en lång räcka av intressenter och aktörer i arbetet. Det är komplext. Efter en stunds eftertanke är det ändå rätt skönt och befriande att stanna vid det lustfyllda och innovativa och drömskt ägna tankekraften åt vilka fantastiska möjligheter utvecklingen kan medföra. Raskt är jag tillbaka i verkligheten. Det handlar - som vanligt - om hårt arbete och att inte förlora markkontakten och inte på några som helst villkor tappa bort de viktigaste i sammanhanget – patienterna och brukarna.

Som standardiseringschef blir jag därför så där tråkigt konkret och torr som kanske bara standardiseringschefer kan bli, men jag skäms inte för det. Tråkigheten ska inte uppfattas som konservatism eller bakåtsträvande – tvärt om. Det är bättre att vara tråkig nu och göra grundarbetet ordentligt så att vi så småningom kan ta del av alla möjligheter vi bedömer finns med e-hälsa. Det är i grundarbetet standardisering kommer in i matchen och en rad utmaningar varav den största kanske är att nå konsensus. Just detta med konsensus är ett av våra kärnvärden och därför är jag helt övertygad om att vi på SIS och andra nationella standardiseringsorgan kan åstadkomma stor nytta.

Ett aktuellt exempel är hälsoappar. Det finns idag ca 100 000 internationella applikationer som definieras som hälsoappar och en strid ström nya fortsätter lanseras, enligt vissa bedömare handlar det om så många som 100 nya hälsoappar i månaden. Nu har ett internationellt standardiseringsinitiativ initierats som handlar om att utforma kvalitetskrav på hälsoapplikationernas livscykel. Det är inte för att förhindra utvecklingen utan för att försöka säkerställa att hälsoappar som patienter och brukare använder är trygga, säkra och har sin grund i evidens. Det är ju ändå människors hälsa vi talar om.

Exemplet är talande för hur standarder kan göra nytta för e-hälsoresan vid sidan av vårt andra arbete inom bl.a. medicinsk teknik, laboratoriemedicin, informationssäkerhet och annat som ger stöd för e-hälsoutvecklingen nationellt och internationellt. För den som vill vara med och påverka och hjälpa till finns goda möjligheter. Det kanske är mer lockande att styra utvecklingen än att låta sig styras av andra?

Och vi får inte glömma bort att blicka utåt - om vi i Sverige kan ta mer plats inom den internationella standardiseringen öppnar det för exportmöjligheter för svenska entreprenörer och företag. Att bli världsledande på att exportera hälsa - vilket i reell mening är fullt möjligt genom e-hälsa - vore inte det kittlande att addera till vår nationella e-hälsovision om att Sverige ska vara världsledande år 2025?

Dan Nilsson
Standardiseringschef vård och omsorg
SIS, Swedish Standards Institute


Dan Nilsson, standardiseringschef för vård och omsorg, SIS. Foto: Sten Jansin