Debatt · 2019-06-11

”Branschen utformar kraven – fler borde delta”

SIS vd Annika Andreasen svarar på en debattartikel i Svenska Dagbladet som handlar om en ny byggstandard.

Debattrepliken publicerades på svd.se 2019-06-11

Företrädare för Sveriges Byggindustrier och TMF Trähus beskriver på SvD Debatt 2019-05-25 sin oro över den svenska standarden om invändiga mått och funktionsplanering för bostäder. SIS tar deras konkreta oro om kostnadsökningar för byggande på stort allvar. Syftet med att använda standarder är ju att effektivisera produkter och tjänster och därmed sänka kostnader.

Den aktuella standarden revideras just nu och den pågående remissen befinner sig i slutfasen. Revideringen av standarden initierades av de aktörer som nu deltar i standardiseringsarbetet och de representerar alltifrån myndigheter, intresseorganisationer till stora och små byggbolag samt arkitektbyråer. Den bredden är vi mycket glada för. Men vi kan konstatera att antalet deltagare bör vara fler, med tanke på den stora mängd svar vi har fått in under remisstiden.

Vi är mycket tacksamma för alla svar vi har fått in. Samarbete och dialog är vår livsnerv. Under juni månad kommer vi att fastställa en tidplan för arbetet med att hantera alla inkomna synpunkter. Vi kommer också att arrangera ett remisseminarium under hösten, som vi hoppas blir välbesökt.

SIS, som är ett av tre officiella och nationella standardiseringsorgan i Sverige, följer europeiska och internationellt vedertagna regler för standardisering. Kärnan i regelverket vilar på fyra principer; öppenhet, intressentstyrning, konsensus och frivillighet. Det är oerhört viktigt för oss att alla intressen är representerade i arbetet med standarder och vi arbetar hårt för att uppnå detta. Det är nämligen fritt för vilken organisation som helst att delta i standardiseringsarbetet hos oss. Ingen är undantagen från möjlighet att delta och påverka innehållet i svenska och internationella standarder.

Ett vanligt missförstånd om standardisering är att det är vi på SIS och andra standardiseringsorgan som utformar de krav som finns i standarderna. Men utformningen av krav i en standard sker genom att SIS leder arbetet i enlighet med standardiseringen principer och att experter från deltagande organisationer står för sakkunskapen och utformar kraven. Därför är det mest effektiva sättet att påverka krav och innehåll i standarder att själv delta i arbetet och därmed bidra till kunnandet och expertisen.

Vi välkomnar de framförda synpunkterna från Sveriges Byggindustrier och TMF Trähus, eftersom de hjälper oss att identifiera hur vi kan förbättra vårt arbete och vår kommunikation. Vi hoppas också att de vill delta aktivt framöver och påverka standardiseringsarbetet som vi genomför tillsammans med över 4 500 svenska organisationer med fokus på att skapa nytta för företag, organisationer och samhälle både nationellt och internationellt.

Annika Andreasen
vd, Svenska Institutet för standarder, SIS


Om SIS

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.