Standard Svensk standard · SS 2678

Renhetsteknik - Ytors renhet - Ytrenhetskod

Status: Upphävd

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Contamination control - Surface cleanliness code

Artikelnummer: STD-16604

Utgåva: 2

Fastställd: 1995-05-05

Antal sidor: 23

Ersätter: SS 2678